Våra senaste nyheter

Elfordon som laddas

Den pågående övergången till elfordon

Det är minst sagt omvälvande tider. Och detta märks inte minst när det kommer till elfordon. På bara några få år så har antalet laddbara fordon i Sverige ökat exponentiellt....

Publicerades: 4 januari, 2021

Effektiv och miljövänlig grönyteskötsel med batteridrivna redskap

Parkskötsel och trädgårdsskötsel är ett givet inslag i såväl kommunal som privat verksamhet. Denna sorts skötsel kännetecknas av att man genom noggrann vård av grönytor...

Publicerades: 21 december, 2020

Elektrisk sopbil för stadskärnor

Smidigare sophämtning med eldriven sopbil

Europa står inför många förändringar; såväl förväntade som helt oanade. En av de saker som nu har diskuterats under en längre tid är hur man i framtiden ska förhålla...

Publicerades: 14 december, 2020

En golfbil med flak? Nej våra eldrivna arbetsfordon är raka motsatsen

Bakom begreppet golfbil så döljer det sig mer än man kanske kan tro. Trots att det används som en sorts allmän benämning på ett litet smidigt fordon som ofta används...

Publicerades: 7 december, 2020

Våra lösningar gör parkskötseln helt fossilfri

I Sverige så är en betydande del av den offentliga budgeten och bostadsrättsföreningars och hyresbolags ekonomi reserverad för skötsel av grönytor. Det är förvisso...

Publicerades: 30 november, 2020

Eldriven flakbil PRO Litium Max

Eldriven flakbil med hög lastkapacitet. Finns det tillgängligt redan nu?

Det är väl egentligen ingen hemlighet att flakbilen har blivit ett av vår tids mest viktiga och praktiska arbetsfordon. I Sverige så har de på bara några år blivit...

Publicerades: 23 november, 2020

El-skåpbil för transporter

Dags för en eldriven skåpbil? Alternativen finns redan.

Skåpbilar är i många branscher ett måste då de kombinerar smidig, effektiv och framförallt enkel transport med hög nivå av tillgänglighet. Trafikmässigt faller de...

Publicerades: 16 november, 2020

Lätt lastbil med eldrift

Lätta lastbilar – nu även miljövänliga och fossilfria

I Sverige så är det lagen om vägtrafikdefinitioner som styr merparten av begreppsbildningen kring fordon. Av den framgår att en lastbil är en bil som endera används...

Publicerades: 9 november, 2020

Elfordon för industrier

Eldrivna arbets- och servicefordon för industrier

Sverige är på många sätt fortfarande ett industriland. Flera av de största arbetsgivarna hör till de klassiska industrierna, och gällande allt ifrån lagerhållning...

Publicerades: 2 november, 2020

Parkskötsel - eldrivet arbetsfordon, lätt lastbil

Arbetsfordon för parkskötsel

Parkskötsel är en oerhört vanligt förekommande och omfattande verksamhet. På många sätt är det även representativt för den sorts verksamhet som är så vanlig att...

Publicerades: 26 oktober, 2020