Parkskötsel med eldriven lätt lastbil

Våra lösningar gör parkskötseln helt fossilfri

I Sverige så är en betydande del av den offentliga budgeten och bostadsrättsföreningars och hyresbolags ekonomi reserverad för skötsel av grönytor. Det är förvisso inte så konstigt då vårt avlånga land har en lång tradition av välskötta, öppna och tillgängliga ytor.

Men det omväxlande vädret ställer höga krav på den utrustning som används. Och inte minst har pågående omställningar till resurseffektiv och miljövänlig parkskötsel gjort att fossilfria och alternativa drivmedel är något man måste ha i åtanke även när det gäller inköp av fordon och verktyg för parkskötsel. Fast vad åsyftar man egentligen med parkskötsel?

Vad är egentligen parkskötsel?

Även om parkskötsel på sätt och viss är ett ord som förklarar sig själv, så döljer det sig väldigt mycket bakom det hela. I många fall så är parker och grönytor inte bara en viktig motpol till stadens bebyggelse, utan även en mötesplats som är en given del av många personers liv. För att parkerna ska leva upp till de höga förväntningar som finns, så är det oerhört viktigt att de sköts både regelbundet och effektivt.

Men samtida förändringar har på många sätt gjort det svårt med traditionell parkskötsel. För i takt med att Europa ställer om till fossilfrihet så har det blivit väldigt uppenbart att en stor del av parkverksamheten förlitar sig på just bensin- och dieseldriven utrustning. Inte sällan har många fått erfara att ersättningsredskapen inte klarar av samma arbetsbelastning som de fossildrivna. Men det behöver absolut inte vara så.

Parkarbetare med batteridriven lövblås

Miljövänlig skötsel av grönytor

Vi är väl medvetna om de höga krav som den moderna tiden ställer på parkutrustning. Både när det handlar om fordon och praktiska redskap. För numera handlar det minst lika mycket om miljökrav som vikten av att välja redskap som klarar av krävande naturförhållanden.

Våra eldrivna lätta lastbilar och flakbilar gör det möjligt att såväl ersätta befintlig fossildriven fordonspark, som att ordna inköp av pålitliga fordon som gör det enkelt att säkerställa modern och miljövänlig parkskötsel. Dessa fordon är unika på så sätt att de utan problem axlar den tunga arbetsbörda som traditionella fordon ofta får axla.

Detta gäller även vårt breda utbud av batteridrivna redskap. För när det handlar om större parkområden är det helt klart svårt att leva upp till effektivitetskraven om det inte finns tillgång till häcksax, grästrimmer, lövblås, gräsklippare och liknande. Med fokus på pålitlighet kan vi även erbjuda fossilfria snöslungor för smidig skötsel av områden och vägar året om. Definitivt ett smidigare sätt att få tillgång på riktigt funktionsdugliga redskap.

Pålitliga fossilfria alternativ

Vår ambition är att vara en naturlig del av omställningen till miljövänligare parkskötsel. Och genom att ständigt bredda vårt utbud så ser vi till att alltid kunna leva upp till de förväntningar som finns hos såväl kommuner som företag. Gällande parkskötsel så finns det ofta inte möjlighet att kompromissa alltför mycket. Endera gör redskapen vad de ska, eller så lever de inte upp till kraven. Vi är stolta över att säga att våra fossilfria arbetsfordon och redskap definitivt motsvarar de verkliga krav som finns.

Publicerades: 30 november, 2020