Batteridrivna trädgårdsredskap från EGO Power+

Effektiv och miljövänlig grönyteskötsel med batteridrivna redskap

Parkskötsel och trädgårdsskötsel är ett givet inslag i såväl kommunal som privat verksamhet. Denna sorts skötsel kännetecknas av att man genom noggrann vård av grönytor säkerställer miljöer som lever upp till både estetiskt och funktionella krav och förväntningar. I praktiken kan det handla om allt ifrån trimning och bearbetning av skogsmarker till effektiv skötsel av parker, trädgårdar och gröna ytor.

När det kommer till modern skötsel av grönytor så ställs det däremot väldigt höga krav. Särskilt i nordligt belägna länder som Sverige, där snö inte sällan är ett vanligt inslag. Och även till följd av den moderna tidens höga krav på miljö- och resurseffektivitet. Många har därför fått erfara att det är svårt att i samband med inköp säkerställa att verktygen lever upp till förväntningarna.Med batteridrivna redskap från EGO Power+ så kan man både säkerställa effektiv skötsel av grönytor samtidigt som man lever upp till alla samtida miljökrav. Men vad är det egentligen som utmärker dessa verktyg?

Batteridriven häcksax, trimmer från EGO Power+

Smidigare skötsel med verktyg från EGO

I nuläget pågår det en omfattande övergång till klimatneutrala och mer effektiva lösningar för grönyteskötsel. Vi har därför valt att prioritera smarta alternativ när det kommer till batteridrivna snöslungor, grästimmers, gräsklippare, häcksaxar, lövblåsar, motorsågar och allt annat som är ett måste för att nå moderna krav och förväntningar.

Vi har satsat på ett brett utbud av batteridrivna verktyg från EGO som utan problem blir en given del av all sorts klimatneutral och energieffektiv grönyteskötsel. Mycket tack vare deras unika och egenutvecklade batterisystem som säkerställer smidig drift och kapacitet motsvarande vad man annars endast hittar hos bensindrivna verktyg.

Enkel övergång till fossilfri parkskötsel

Med verktyg från EGO så kan man säkerställa smidig skötsel av grönytor oavsett säsong tack vare unikt effektiv batteriteknologi. Den är särskilt anpassad för att axla den pågående övergången till fossilfri drift och möjliggör därför effektivt arbete oavsett klimatmässiga förutsättningar. Många har fått erfara att produkter från EGO gör det möjligt att bearbeta alltifrån grönytor till krävande skogsmiljöer, helt utan fossila bränslen.

Vad är det då som särskiljer EGO? Tack vare speciell batteriteknik och unik kapacitet, effekt och prestanda så har de levererat en produktserie som är helt kapabel att ersätta befintlig fossildriven utrustning. Och vad som är unikt är att de säkerställer en kapacitet som tål att jämföras med alla andra alternativ på marknaden.

Så oavsett vad ni har för behov så kommer eldrivna och fossilfria verktyg från EGO att bli ett givet komplement till er befintliga arsenal av verktyg för grönyteskötsel. De kan även ersätta verktyg för att ni ska kunna ta de numera nödvändiga stegen mot fossilfri drift. I väldigt många verksamheter och organisationer så har dessa verktyg kommit att bli en oumbärlig del av ett modernt arbetssätt. Därför rekommenderar vi definitivt en närmare titt på produktutbudet om ni är intresserad av mer miljövänlig grönyteskötsel.

Publicerades: 21 december, 2020