Serviceverkstad för reparationer av elfordon

Serviceverkstad

Service & reparationer av elfordon i hela landet

Med vårt rikstäckande servicenätverk kan vi erbjuda professionell service och reparationer av eldrivna arbetsfordon över hela Sverige. Med våra ca. 120 ackrediterade tekniker runt om i landet kan vi erbjuda en inställelsetid på 24 timmar.

Gäller ditt ärende en service- eller reparationsanmälan?

För dig som redan är kund hos oss och har ett ärende rörande service och reparation, klicka på knappen nedan.

Våra tjänster utvecklas och paketeras alltid utifrån kundbehoven. Vi är kunniga på våra kunders elfordon och lyhörda på vad våra kunder vill ha för hjälp. Vi arbetar med flertalet små som stora kunder och är bland annat rikstäckande servicepartner för PostNords elfordon.

Servicetjänsterna kan grovt indelas i förebyggande service och felavhjälpande service.

Vår avtalsbundna service i förebyggande syfte innebär att vi hämtar elfordonet på en bestämd dag hos kunden samt gör alla åtgärder i våra verkstäder. Innan vi levererar det nyservade fordonet kvalitetssäkrar vi att servicen gjorts på rätt sätt. Nästan alltid så hinner vi serva hela fordonet inom en och samma arbetsdag.

Den felavhjälpande servicen sker ofta på plats, dvs. vi åker ut och åtgärdar felet hos kunden. Då vi vill att kunden så snabbt som möjligt skall få igång fordonet har vi ambitionen att åtgärda akuta fel snarast. Är felet inte akut sker åtgärden vid den tidpunkt som överenskommits med kunden, normalt redan nästa arbetsdag.

Vi servar för närvarande en flotta av totalt c:a 850 av våra kunders fordon. Snabbhet är vårt kännetecken.


Stockholm – Tumba – serviceverkstad

Verkstad för service av elfordon, eldrivna arbetsfordon

För våra kunder i Stockholmsregionen har vi en modern verkstad med stora resurser till vårt förfogande i Tumba. Vi har även utmärkta transportmöjligheter som gör att vi snabbt kan hämta in fordonen till vår verkstad om åtgärderna inte är lämpliga att utföras på fältet.

Förutom elfordon har vi för våra avtalskunder även möjlighet att utföra service och reparationer av batteridrivna grönyteverktyg som t ex lövblåsar, grästrimmers, gräsklippare m.m.

Vi är specialister på följande fordonsmärken, men fråga oss gärna om andra typer och modeller:

 • Comarth
 • PRO Litium
 • Addax
 • Ligier
 • Dobbin
 • Club Car
 • Melex
 • GEM
 • Alkè
 • John Deere
 • Norsjö Flakmoped
 • Transportel
 • Hyundai
 • Eldrivna mopeder

Vi servar och reparerar de flesta märken som finns på marknaden.