Våra senaste nyheter

Antalet laddpunkter ökar

När elbilsmarknaden bromsar in skiftar fokuset till laddinfrastruktur

Efter flera år av snabb tillväxt för elbilar visar en ny rapport från Roland Berger att marknaden nu saktar ner. Fokus skiftar istället mot utbyggnad av laddinfrastruktur...

Publicerades: 11 juli, 2024

Elektriska fordon har nu passerat “tipping point” i 31 länder

En analys av Bloomberg Green visar att när 5% av nybilförsäljningen utgörs av helt elektriska bilar inträffar en markant förändring. Detta fenomen kan jämföras med...

Publicerades: 9 april, 2024

Fordonsflottor Kommuner

Stor skillnad mellan kommuners egna fordonsflottor och miljöpåverkan

Sverige som helhet står inför en markant förändring i sin fordonspark där en ökande andel består av laddbara bilar. Under 2023 noterades en betydande trend där endast...

Publicerades: 14 februari, 2024

Klimatbonus eldriven lätt lastbil 2024

Klimatpremie på upp till 50 000 kr för inköp av lätta eldrivna lastbilar

I ett led att främja en mer hållbar och miljövänlig transportsektor meddelar Energimyndigheten att ett nytt stödprogram för inköp av lätta eldrivna lastbilar kommer...

Publicerades: 5 februari, 2024

Minskade utsläpp endast tack vare elfordon

Studie fastslår: Endast tack vare elfordonen som utsläppen minskat

En ny rapport från Europeiska revisionsrätten belyser de stora utmaningar som EU står inför i sin strävan att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar. Trots...

Publicerades: 1 februari, 2024

Elfordonsförsäljningen skjuter i höjden trots ekonomiska utmaningar – en blick på 2023 och framåtblick på 2024

Under 2023, ett år präglat av ekonomisk osäkerhet och geopolitiska kriser, nådde försäljningen av elbilar (BEV) nya höjder. Enligt en rapport från Center of Automotive...

Publicerades: 25 januari, 2024

Elmotor i förhållande till bensin- och dieselmotor

Elmotor vs. förbränningsmotor: Elmotorns överlägsna prestanda

I en värld där elektriska fordon blir alltmer populära är det intressant att utforska hur elmotorer fungerar och hur de jämför sig med traditionella bensin- och dieselmotorer...

Publicerades: 18 januari, 2024

Finns det någon miljövinst i att skrota fullt fungerande avgasbilar för att byta till elfordon?

Elfordon fortsätter att växa i popularitet, och deras inverkan på klimatet är ett ämne av stor vikt. En nyligen publicerad rapport från IFEU-institutet belyser denna...

Publicerades: 10 januari, 2024

Elektrifiering av fordonsflotta inom kommuner och regioner

Elektrifiering av fordonsflottor går framåt inom Sveriges kommuner och regioner

Energimyndigheten betonar vikten av elektrifiering för att Sverige ska uppnå en fossilfri fordonsflotta. Elfordon, inklusive personbilar, bussar och lastbilar, bidrar inte...

Publicerades: 28 december, 2023

Eldriven UTV från Corvus

Det våras för UTV’n – elektriska terrängfordon på frammarsch

I takt med den teknologiska utvecklingen och växande miljömedvetenheten, har terrängfordon som UTV:er (Utility Terrain Vehicles) blivit alltmer centrala inom flera sektorer....

Publicerades: 20 december, 2023