Våra senaste nyheter

Laddstolpar – en förutsättning för att minska transportsektorns beroende av fossila bränslen

Elfordonsmarknaden är en oerhört viktig del av det nationella målet i Sverige om en fossilbränsleoberoende transportsektor till år 2030. I framtidens smarta elnät är...

Publicerades: 14 maj, 2021

Fem exempel på elektriska arbetsfordon vi kommer att se mer av i framtiden

Teslas bilar är coola så klart. Men att elektrifiera det som kallas för den “långa svansen” när det kommer till kommersiell transport är precis lika häftigt tycker...

Publicerades: 7 maj, 2021

Batteribrist till eldrivna fordon

Ny rapport flaggar för framtida brist på elektriska fordonsbatterier

En ny rapport pekar på en oro över möjligheten att möta den ökade efterfrågan på batterier till elektriska fordon. Detta trots att det globalt finns planer på att...

Publicerades: 30 april, 2021

Gröna leveranser med eldrivna arbetsfordon

Elektriska arbetsfordon ska ge grönare leveranser i Stockholm

Stockholm är en stad som växer. Faktum är staden har blivit en av de snabbast växande storstadsregionerna i den europeiska regionen. Att det blir fler som väljer att...

Publicerades: 19 april, 2021

Bevattningslösning för parker och grönytor

Eldrivna arbetsfordon med bevattningstank

Parker, trädgårdar och grönytor är en väldigt viktig och uppskattad del av offentligt rum runt om i Sverige. Att sköta dess områden är ett ganska omfattande ansvar...

Publicerades: 9 april, 2021

LFP batterier till elfordon

Ökat råvarupris kan driva på övergången till LFP-batterier

När man pratar om batterier som används i elektriska bilar och elektriska fordon tänker många oftast på litiumjonbatterier. Men faktum är att litium-järnfosfatbatterier...

Publicerades: 6 april, 2021

Så söker du pengar genom Klimatklivet

Satsningen Klimatklivet har funnits i några år och har betalat ut bidrag till både företag och privatpersoner via Naturvårdsverket. Bland annat kan man få pengar för...

Publicerades: 1 april, 2021

Kommande krav på klimatneutralitet

I ett klimatpolitiskt hänseende så har det senaste decenniet varit väldigt omvälvande. Kanske mest talande för utvecklingen är att klimatperspektivet numera ska genomsyra...

Publicerades: 26 mars, 2021

Därför ska man som företag satsa på elektriska fordon

Med tanke på rådande klimatkris och skadorna vi människor åsamkar vår planet är det uppenbart varför elfordon spelar en viktig roll. Men elektriska fordon kan även...

Publicerades: 22 mars, 2021

Fossilfria industrier med eldrivna arbetsfordon

Klimatneutralitet inom industrierna

När det gäller industriproduktion så blev klimatneutralitet ganska nyligen ett begrepp att förhålla sig till. Vad det åsyftar är däremot den klimatpåverkan som sker...

Publicerades: 17 mars, 2021