Miljövinst att byta fossilbil till elbil

Finns det någon miljövinst i att skrota fullt fungerande avgasbilar för att byta till elfordon?

Elfordon fortsätter att växa i popularitet, och deras inverkan på klimatet är ett ämne av stor vikt. En nyligen publicerad rapport från IFEU-institutet belyser denna fråga genom att jämföra klimatpåverkan av nya elbilar mot fortsatt användning av äldre bensinbilar.

Huvudpunkter från rapporten

 1. Elbilens klimatfördelar
  Elbilar är i allmänhet mer klimatvänliga över sin livslängd jämfört med bensindrivna fordon. Även om tillverkningen av en elbil orsakar nästan dubbelt så mycket utsläpp som en bensinbil, kompenseras detta av de mycket lägre utsläppen under användningsfasen​​.

 2. Elmixens roll
  En avgörande faktor för elbilars klimatpåverkan är elmixen. Enligt studien gör en elbil i Golf-klassen en miljövinst efter 6 000 mil med tysk elmix. Laddas bilen i stället i Sverige där vi har högre andel förnybar energi går elbilen med miljövinst redan efter 3 000 mil.

 3. Livscykelanalys
  Genom att betrakta hela livscykeln för elbilar konstaterar rapporten att elbilar, även med högre tillverkningsemissioner, är klimatvänligare än bensinbilar. Över en genomsnittlig billevnadslängd på 220.000 km är elbilarnas totala utsläpp cirka 48% lägre än bensinbilars​​.

 4. Val av bil
  Det är en vanlig fråga om det är bättre att fortsätta använda en äldre bensinbil för att undvika tillverkningsemissionerna från en ny elbil. Rapporten framhäver att det, trots högre tillverkningsemissioner, nästan alltid är mer klimatvänligt att byta till en ny elbil än att fortsätta köra en äldre bensinbil. Detta gäller även om elbilen byts ut innan den gamla bilens livslängd är slut.

 5. Perspektiv på emissioner
  En nyckelfaktor är bilens och användarens individuella faktorer. Utsläppen beror på bilens tillverkning, användning, underhåll och slutligen återvinning. För dem som funderar på att skaffa en ny bil, erbjuder elbilar en betydande klimatfördel​​.

Dagens klimatutmaningar kräver betydande förändringar i hur vi reser. Elbilar och elfordon överlag framstår som en nyckelkomponent i denna omställning. Trots de högre initiala utsläppen vid tillverkning, visar rapporten tydligt att elbilar erbjuder en betydande minskning av koldioxidutsläppen över deras livstid jämfört med traditionella bensinbilar. Med förnybar energi som blir alltmer framträdande, blir elbilarnas klimatfördelar ännu större, vilket gör dem till ett smart val för en mer hållbar framtid.

Publicerades: 10 januari, 2024