Om oss på E-TRON AB - Specialister på elfordon

Om oss på E-TRON

Om oss och vår vision

Bolaget startades 1993 av Håkan Ekestang, med 20 års erfarenhet från Atlet AB som chefstekniker och utbildare, under namnet TruckTema och arbetade från början med service av truckar och elfordon. Verksamheten koncentrerades till utveckling och service av elfordon i slutet av 90-talet. I samband med inflyttningen i egna ändamålsenliga lokaler ändrades företagsnamnet till E-TRON AB. Bolaget är idag ledande i Sverige inom service, reparationer och försäljning av eldrivna arbetsfordon.

E-TRON AB är medlemmar i Fossilfritt Sverige och Klimatpakten

Medlemmar av Fossilfritt Sverige och Klimatpakten

Vi tror på elfordon, och vi kan elfordon

Av miljöskäl finns det en stark trend mot eldrivna fordon, det är alla överens om. Fram tills nyligen har denna utveckling gått långsamt inom personbilssegmentet, främst beroende på tekniska begränsningar. Inom segmentet arbetsfordon har däremot eldriften haft ett starkt fäste under en tid nu. E-TRON är ett av de ledande företagen inom service och utveckling. Vi har därigenom skaffat oss erfarenheter och resurser som gör att vi är väl positionerade för framtiden. Vårt miljöengagemang har medfört att vi aktivt deltar som referens i elfordonsprojekt.

Service av elfordon som kärnverksamhet

E-TRON är ett företag som expanderar. Vi är idag en stor aktör inom området service av eldrivna arbetsfordon samt utveckling och försäljning av elfordon. Grunden för vår kunskap och erfarenhet har vi främst fått från att vi servar ett flertal stora kunders elfordonsparker. Vi har serviceavtal på drygt 500 fordon. Bland våra större kunder återfinns PostNord och alla större bostadsbolag, till exempel Botkyrkabyggen, Stena Fastigheter, Svenska Bostäder och Huge Bostäder.

Egen konstruktion och utveckling

Erfarenheten från servicesidan har också resulterat i egentillverkade eldrivna arbetsfordon, som rönt mycket stor uppmärksamhet på marknaden. Vi har tillsammans med fordonstillverkare tagit fram PRO Litium-serien där vi utgått från kundens behov och utvecklat eldrivna arbetsfordon för den nordiska marknaden med fokus på arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet. Vi är även svensk generalagent för det belgiska elfordonsmärket Addax.

Försäljning av nya och begagnade fordon

Vi är svensk distributör av elfordonsfabrikaten PRO Litium och Addax. Alla fordon kan leasas eller hyras inklusive service och reparationer. Vi köper även begagnade elfordon och tar ert gamla fordon i inbyte vid nyanskaffning.

Ändamålsenliga lokaler och utrustning

För att våra servicetekniker skall kunna utföra service och underhåll av hög kvalitet har vi skräddarsydda lokaler, helt anpassade för den verksamhet vi bedriver. Våra lokaler är naturskönt och centralt belägna i närheten av Tumba med infart från Hågelbyleden. Det är lätt att nå oss.

Vi tar gärna ett totalansvar för våra kunders elfordonspark

Vi tycker att kunden skall känna en stor trygghet med oss som samarbetspartner. När vi får totalansvaret så innebär det, förutom försäljning och servicen av fordonen, att vi besiktigar och utrustar batteriladdningsplatserna enligt arbetarskyddsstyrelsens bestämmelser, vi informerar/utbildar användare av fordonen. Vi erbjuder även förarkurser som kan utföras på kundens arbetsplats mm.

VÅR VISION

  • Vi skall fortsätta att vara den främsta servicepartnern av eldrivna arbetsfordon i Stockholm och Mälardalsregionen.
  • Vi fortsätter att expandera.
  • Vi utvecklar själva en serie av eldrivna arbetsfordon. Dessutom främjar vi utvecklingen av nya fordon genom att med våra erfarenheter delta som kravställare och referens i andras utvecklingsarbete.
  • Vi vidareutvecklar vår kompetens, organisation och datorstöd för att sälja egna och andras märken av eldrivna arbetsfordon och elbilar.
  • Vi utbildar oss för att kunna serva några av de större etablerade personbilsmärkena med eldrift.
  • Vi följer utvecklingen av nya batterityper och är kravställare på batteritillverkarna, utgående från våra erfarenheter.