Om oss på E-TRON AB - Specialister på elfordon

Om oss på E-TRON

Om oss och vår vision

Bolaget startades 1993 av Håkan Ekestang, med 20 års erfarenhet från Atlet AB som chefstekniker och utbildare, under namnet TruckTema och arbetade från början med service av truckar och elfordon. Verksamheten koncentrerades till utveckling och service av elfordon i slutet av 90-talet. I samband med inflyttningen i egna ändamålsenliga lokaler ändrades företagsnamnet till E-TRON AB. Bolaget är idag ledande i Sverige inom service, reparationer och försäljning av eldrivna arbetsfordon.

E-TRON AB är medlemmar i Fossilfritt Sverige och Klimatpakten

Medlemmar av Fossilfritt Sverige och Klimatpakten

Vi tror på elfordon, och vi kan elfordon

Av miljöskäl finns det en stark trend mot eldrivna fordon, det är alla överens om. Fram tills nyligen har denna utveckling gått långsamt inom personbilssegmentet, främst beroende på tekniska begränsningar. Inom segmentet arbetsfordon har däremot eldriften haft ett starkt fäste under en tid nu. E-TRON är ett av de ledande företagen inom service och utveckling. Vi har därigenom skaffat oss erfarenheter och resurser som gör att vi är väl positionerade för framtiden. Vårt miljöengagemang har medfört att vi aktivt deltar som referens i elfordonsprojekt.

Service av elfordon som kärnverksamhet

E-TRON är ett företag som expanderar. Vi är idag en stor aktör inom området service av eldrivna arbetsfordon samt utveckling och försäljning av elfordon. Grunden för vår kunskap och erfarenhet har vi främst fått från att vi servar ett flertal stora kunders elfordonsparker. Via vårt servicenätverk av ca. 130 ackrediterade servicetekniker kan vi erbjuda rikstäckande på-platsen-service med en inställelsetid på 24 timmar. Vi är bland annat rikstäckande servicepartner för PostNords elfordon. Bland våra större kunder återfinns Svenska Kyrkan, ett stort antal kommuner, myndigheter och större bostadsbolag som till exempel Botkyrkabyggen, Stena Fastigheter, Svenska Bostäder och Huge Bostäder.

Egen konstruktion och utveckling

Erfarenheten från servicesidan har också resulterat i egentillverkade eldrivna arbetsfordon, som rönt mycket stor uppmärksamhet på marknaden. Vi har tillsammans med fordonstillverkare tagit fram PRO Litium-serien där vi utgått från kundens behov och utvecklat eldrivna arbetsfordon för den nordiska marknaden med fokus på arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet. Vi är även svensk generalagent för det belgiska elfordonsmärket Addax.

Försäljning av nya och begagnade fordon

Vi har valt att arbeta direkt mot slutkund istället för via återförsäljare. På så sätt får vi snabb och direkt återkoppling från användarna av våra fordon. Vi är distributör av vårt egenutvecklade fordonsmärke PRO Litium och svensk generalagent för det belgiska märket Addax. Alla fordon kan leasas eller hyras inklusive service och reparationer. Vi köper även begagnade elfordon och har möjlighet att ta ert gamla fordon i inbyte vid nyanskaffning.

Vi tar gärna ett totalansvar för våra kunders elfordonspark

Vi tycker att kunden skall känna en stor trygghet med oss som samarbetspartner. När vi får totalansvaret så innebär det, förutom försäljning och servicen av fordonen, att vi besiktigar och utrustar batteriladdningsplatserna enligt arbetarskyddsstyrelsens bestämmelser, vi informerar/utbildar användare av fordonen. Vi erbjuder även förarkurser som kan utföras på kundens arbetsplats mm.

VÅR VISION

  • Vi skall fortsätta att vara den främsta servicepartnern och leverantören av eldrivna arbetsfordon i Sverige.
  • Vi fortsätter att expandera.
  • Vi utvecklar själva en serie av eldrivna arbetsfordon. Dessutom främjar vi utvecklingen av nya fordon genom att med våra erfarenheter delta som kravställare och referens i andras utvecklingsarbete.
  • Vi vidareutvecklar vår kompetens, organisation och datorstöd för att fortsätta ge förstklassig service både inom försäljning och eftermarknad.
  • Vi följer utvecklingen av nya batterityper och är kravställare på batteritillverkarna, utgående från våra erfarenheter.