Ordlista för elbil och elfordon

Ordlista elbilar/elfordon

Ordlista för elfordon

Många nya ord och förkortningar har poppat upp inom vår bransch. Därför har vi satt ihop en lista med de vanligast förekommande och deras betydelse.

AC

Växelström, akronymen kommer från engelskans “alternating current”. Kortfattat innebär växelström att man byter riktning och styrka på strömmen över tid. I ditt eluttag hemma är det oftast växelström.

BEV

Battery Electric Vehicle kallar man en “ren elbil”, det vill säga ett fordon som bara använder sig av en elektrisk motor för framdrivning.

BMS

Förkortning av Battery Management System som är ett batteriövervakningssystem som man finner i laddbara fordon. Ett BMS kontrollerar bland annat temperaturen på batteriet samt i- och urladdning.

CCS

Combined Charging System är ett system för att ladda elbilar. Det bygger på internationella standarder och omfattar bland annat fysiskt interface i form av kontaktdon samt kommunikation för laddning (1-fas, 2-fas, AC-laddning samt DC-snabbladdning upp till 450 kW). Det finns även planer för högre effekt, med siktet inställt på exempelvis kommersiella elektriska fordon likt bussar och lastbilar.

CHAdeMO

En kontakt för snabbladdning som ursprungligen kommer från Japan. Vanligt förekommande vid snabbladdning av exempelvis Nissan Leaf.

Bränslecellsfordon

Bränslecellsförsedd bil som drivs med vätgas. Går att tanka direkt med antingen vätgas eller metanol som har onvandlats till vätgas. Vattenånga är det vanligaste utsläppet från bilen vid användning av vätgas.

DC

Likström heter det på svenska, akronymen kommer från engelskans “direct current”. I praktiken innebär likström att strömmen som färdas genom ledningarna har samma riktning och konstant styrka. Motorer i laddningsbara bilar drivs för det mesta med likström, men det finns även modeller som drivs av växelström.

Dynamisk lastbalansering

Har man dynamisk lastbalansering på en laddplats innebär det ett mer effektivt nyttjande av elnätet. Detta eftersom den tillgängliga kapaciteten fördelas mellan de ladduttag som för tillfället används.

Dynamisk laststyrning

Med dynamisk laststyrning optimerar man laddningen och sparar pengar. Laddhastigheten (det vill säga effekten) kan variera vid en laddstation med dynamisk laststyrning och är beroende av antalet bilar på platsen samt tillgänglig el.

Effekt

Effekt är hur snabbt ett batteri kan förses med ström och mäts ofta i kilowatt (kW). Ett annat vanligt ord som i praktiken betyder samma sak som effekt är laddhastighet. På en laddstation anges oftast maxeffekten som finns tillgänglig per kabel eller uttag.

Elbil

Benämningen för ett fordon som istället för att använda sig av en traditionell förbränningsmotor använder sig av en elmotor. Samma som EV på engelska, det vill säga “electric vehicle”.

Elfordon

Alla fordon som på ett eller annat sätt kan drivas med en elmotor brukar kallas för elfordon. Det kan till exempel röra sig om hybridfordon, laddfordon och fordon med bränsleceller.

Elhybridfordon

Kallas även för plug-in-hybrid och är ett fordon som har två olika drivsystem. En förbränningsmotor, och en eller flera elmotorer. Brukar oftast stå för en lägre andel utsläpp av koldioxid.

EV

Ett fordon som istället för en traditionell förbränningsmotor använder sig av en elmotor för framdrift. Från engelskans “electric vehicle”.

EVSE

Electric Vehicle Supply Equipment är den styrenhet i ditt fordon som ser till att den laddas med rätt ström och rätt effekt. Den ser även till så att laddningen sker säkert. Vanliga exempel på EVSE är laddboxar och snabbladdare.

Hybrid

Ett fordon som har två olika drivsystem. En förbränningsmotor, och en eller flera elmotorer. Brukar oftast stå för en lägre andel utsläpp av koldioxid. Hybridbilar har kortare räckvidd när de kör på el jämfört med rena elbilar. Flertalet hybrider kan laddas men långtifrån alla använder regenererad el.

kW

Kilowatt, enhet för effekt.

kWh

Kilowattimmar, mått på energi.

Laddbar bil

Antingen en renodlad elbil utan förbränningsmotor eller ett elhybridfordon som kan laddas i eluttag – det vill säga en plug-in-hybrid eller laddhybrid.

Laddbox

En laddstation som främst används i hemmet eller på arbetsplatser för normalladdning av laddbara fordon. Garanterar en snabb och effektiv laddning.

Laddeffekt

Mängden energi per tidsenhet som överförs vid laddning till fordonets batteri. Mäts i kilowatt (kW).

Laddhybrid

Ett fordon som har två olika drivsystem. En förbränningsmotor, och en eller flera elmotorer. Motorerna kan både arbeta parallellt eller samverka.

Laddpunkt

Kontakten på en laddkabel eller kontakten på en laddare som används när man laddar batteriet på sitt laddbara fordon. En laddare kan en eller flera laddpunkter.

Laddstation

En plats där man kan hitta en eller flera laddare för olika eldrivna fordon.

Laddstolpe

Egentligen bara ett annat ord för en laddare där en eller flera laddbara fordon kan fylla på sitt batteri.

Litiumjonbatteri

Den typ av batteri som alla elbilstillverkare idag använder. Ett litiumjonbatteri har hög energidensitet, nästan ingen kapacitetsförlust och en hög termisk stabilitet.

Mildhybrid

En mildare form av hybrid som oftast inte är lika effektiv. En mildhybrid har för det mesta en kraftigare generator installerad som i vissa körlägen fungerar som en elmotor som kan ge mer kraft till bilmotorn.

NEDC

New European Driving Cycle är namnet på den körcykel som används för att mäta utsläpp av avgaser och bränsleförbrukning hos fordon. Används även för att mäta räckvidd när det kommer till laddbara fordon.

Normalladdning

Laddning som sker till exempel på arbetsplatsen eller i hemmet med 230V/10A eller med 230V/16A. Det tar mellan två och åtta timmar att ladda bilen full med en normalladdning, med en effekt på upp till 7,4kW.

OBC

On-board Charger, den laddare som oftast finns inbyggt i det laddbara fordonet. Används vid växelströmsladdning.

Parallellhybrid

En typ av hybridbil där elmotorns batteri laddas av förbränningsmotorn. Bilen kan även drivas direkt av förbränningsmotorn. 

PHEV

Plug-in Hybrid Electric Vehicle, vanligt förekommande engelsk akronym för laddhybrid.

Plug-in-hybrid

Kallas även  för laddhybrid. Ett fordon som har två olika drivsystem. En förbränningsmotor, och en eller flera elmotorer. Motorerna kan både arbeta parallellt eller samverka.

Regenerering

Ett annat ord för kraftåterföring som i praktiken innebär att rörelseenergi laddas tillbaka till bilens batteri när man trycker på bromspedalen eller när man ”motorbromsar”. De flesta elbilar idag låter dig välja hur kraftig regenereringen ska vara när foten lämnar gaspedalen.

Räckvidd

Hur långt ett laddbart fordon kan färdas på en laddning på ett fulladdat batteri. Räckvidden är avhängig en rad parametrar likt temperatur, topografi, acceleration och hastighet.

Räckviddsångest

Den gnagande rädslan över att man ska få brist på ström i sitt laddbara fordon innan man hunnit fram till en laddstation.

Schucko

Ett vanligt jordat vägguttag, kallas även för hushållskontakt i dagligt tal. Kan användas vid normalladdning av sitt fordon om man inte har en laddbox hemma exempelvis.

Semisnabbladdning

Halvsnabb laddning, vilket i praktiken innebär effekter upp till 22 kW. Denna typ av laddstation är oftast billigare att köpa jämfört med de dyrare snabbladdningsstationerna man kan se på vägarna. Det tar mellan 1-3 timmar att ladda en elbil till 80 procent av batterikapaciteten om man befinner sig vid en semisnabb laddstation.

Seriehybrid

En typ av hybridbil där förbränningsmotorn endast finns till för att ladda elmotorns batteri. Bilens drivs med andra ord framåt på vägarna med elmotorn.

Snabbladdning

Vid snabbladdningsstationer kan man ladda sin elbil på kort tid. Detta eftersom snabbladdare har en högre effekt jämfört med normalladdare och semisnabbladdare. En laddning görs på mellan 20 och 40 minuter och med en effekt som överstiger 22 kW. Likström används vid snabbladdning för att överföra energi direkt till batteriet.

Supersnabbladdare

En laddare med en laddhastighet på över 100 kW. Oftast kan två bilar ladda samtidigt på en supersnabbladdare och dela på den effekt som erbjuds. Även om inte alla elbilar kan nyttja de höga effekterna hos en supersnabbladdare kan man för det mesta ändå ladda sitt fordon hos dem.

Typ 1-kontakt

Den vanligaste förekommande kontakten som bland annat finns i äldre bilmodeller från Asien – likt Kia Soul och Nissan Leaf. En Typ 1-kontakt klarar upp till 19 kW och används i normalladdare.

Typ 2-kontakt

Alla normalladdare och de flesta nya elbilar har en Typ 2-kontakt. Klarar upp till 43 kW i laddeffekt. Kontakten kallas emellanåt även för Mannekes.

Vehicle-to-Grid

Ett koncept där ett elfordon tillfälligt kan laddas ur till elnätet. Därmed blir batteriet en tillfällig kraftkälla som man kan använda när det produceras för lite förnybar el och man behöver möta efterfrågan på elmarknaden. Förkortas V2G.

Wall Box

En enklare typ av laddstation som är framtagen för normalladdning i hem och på arbetsplatser. Kallas även för laddbox på svenska.

Watt

Måttenheten för effekt, det vill säga mängden överförd energi per tidsenhet.

WLTP

Står för Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicle Test Procedure och är en körcykel som används för att att mäta utsläpp av avgaser och bränsleförbrukning hos fordon. Används även för att mäta räckvidd när det kommer till laddbara fordon. Körcykeln ersätter den tidigare använda NEDC-cykeln.