Uppförandekod för leverantörer / Code of Conduct for Suppliers

E-TRON:s uppförandekod (E-TRONs Code of Conduct for Suppliers) ger våra leverantörer riktlinjer för beslut och hur de ska agera. Uppförandekoden grundar sig på våra värderingar och på initiativ som vi har antagit, såsom World Economic Forums Partnering Against Corruption Initiative (PACI) och FN:s Global Compact. Dessa initiativ anger principer för mänskliga rättigheter, arbetsmetoder, miljö och korruption.

E-TRON uppmuntrar alla sina leverantörer att upprätta sina egna uppförandekoder eller liknande riktlinjer, förutsatt att innehållet i denna uppförandekod för leverantörer åtminstone alltid följs. E-TRON:s leverantörer måste göra innehållet i denna uppförandekod tillgängligt för alla personer och organisationer som tillhandahåller varor eller tjänster inom den egna värdekedjan.