Serviceverkstad för reparationer av elfordon

Besiktning

Besiktning av laddningsplatser, elfordon och annan utrustning

Batteriladdningsplatser

Det ställs stora krav på företag att dessa skall uppfylla myndigheternas krav på säker arbetsmiljö. Att ladda, underhålla och bruka batterier kräver utbildning för en säker hantering.

E-Tron AB besiktigar och utrustar laddningsplatser.

VD för företaget är ytterst ansvarig. Ansvaret innebär:

  1. att samtliga arbetsledare och personal är utbildade.
  2. att samtliga arbetsledare och personal regelbundet informeras om reglerna och att de efterlevs på arbetsplatsen.
  3. att batteriladdningsplatserna uppfyller Arbetsmiljöverkets krav, och den lokala brandmyndighet samt försäkringsbolagens krav.
  4. att erforderlig säkerhets- och nödutrustning finns på plats och fungerar.

OBS! Detta gäller inte bara eldrivna arbetsfordon, det gäller alla fordon som har batterier, t.ex. traktorer och andra fordon med startbatterier som hanteras av personal. 

Besiktning av laddningsplatser

Besiktning av batteriladdningsplatser enligt gällande lagar

  1. E-Tron AB besiktigar batteriladdningsplatsen.
  2. Kunden får ett protokoll på vad som skall och bör åtgärdas.
  3. Offert på åtgärder lämnas på begäran.
  4. E-Tron AB utrustar batteriladdningsplatsen enligt protokoll vid önskemål

Kontakta oss för mer information på 08-531 846 17 eller info@etron.se