Globala elbilsförsäljningen 2023-2024

Elfordonsförsäljningen skjuter i höjden trots ekonomiska utmaningar – en blick på 2023 och framåtblick på 2024

Under 2023, ett år präglat av ekonomisk osäkerhet och geopolitiska kriser, nådde försäljningen av elbilar (BEV) nya höjder. Enligt en rapport från Center of Automotive Management (CAM), såldes omkring 9 miljoner elbilar världen över – en ökning med 29% jämfört med föregående år. Det här markerar en betydande framgång för elbilssektorn som fortsätter att växa trots utmanande förhållanden.

Kina har cementerat sin position som ledare inom elbilsbranschen med en imponerande marknadsandel på 57%. Under 2023 såldes där 5,1 miljoner elbilar, vilket motsvarar en ökning på 21% från året innan. Europa och USA följer efter, med 2 miljoner respektive 1,2 miljoner sålda elbilar, vilket visar på en växande efterfrågan även i dessa regioner.

Tesla behåller sin position som marknadsledare med 1,8 miljoner sålda elbilar, en ökning på 38%. BYD, en snabbt växande konkurrent från Kina, är inte långt efter med 1,6 miljoner sålda fordon, en imponerande ökning på 73%. Volkswagen-gruppen placerar sig på en hedrande tredjeplats med 770 tusen sålda elbilar.

Rapporten spår också att den globala försäljningen av elbilar kommer att fortsätta öka och uppskattas nå omkring 11 miljoner bilar under 2024. Denna tillväxt drivs främst av den kinesiska marknaden och dess inhemska tillverkare.

Det är intressant att notera att elbilar (BEV) och laddhybrider (PHEV) tillsammans utgjorde 35,7% av alla nya bilregistreringar i Kina under 2023. Europa och USA ligger efter i denna utveckling med en mer blygsam ökning av sin andel elektrifierade fordon.

När det gäller den svenska marknaden för eldrivna lastbilar och bussar så har 2030-sekretariatet sammanställt en rapport. Eldrivna lätta lastbilar ökade kraftigt under 2023, till 19.8% av alla nyregistrerade mot 14.5% år 2022. Även eldrivna tunga lastbilar (över 16 ton) ökade och utgjorde under året 4,3% av nyregistreringarna. När det gäller bussar så var 27.9% av alla nya bussar eldrivna.

Trots de globala ekonomiska utmaningarna står det klart att elfordonsmarknaden är starkare än någonsin, med framtidstro och innovation som drivkrafter. Denna positiva utveckling signalerar inte bara en förändring i fordonsindustrin, utan också en fortsatt förskjutning mot en mer hållbar och elektrifierad framtid.

Publicerades: 25 januari, 2024