Elfordon kommuner och regioner i Sverige

Elektrifiering av fordonsflottor går framåt inom Sveriges kommuner och regioner

Energimyndigheten betonar vikten av elektrifiering för att Sverige ska uppnå en fossilfri fordonsflotta. Elfordon, inklusive personbilar, bussar och lastbilar, bidrar inte bara till energieffektivitet utan förbättrar även närmiljön genom minskade utsläpp och bullernivåer​​. Detta omfattar en rad olika typer av fordon såsom rena elbilar (BEV), laddhybrider (PHEV) och bränslecellsfordon. Laddfordon, som kan laddas från elnätet, var särskilt framträdande i Sverige med över 400 000 enheter vid årsskiftet​​.

Vidare skriver Energimyndigheten att en viktig aspekt av övergången till elektriska fordon är laddningsinfrastrukturen. Att laddning kan ske på olika platser och med olika effekt, beroende på behov. Ett centralt tema är att laddfordon ofta laddas där de parkeras över natten, vilket kan vara hemma för privatpersoner eller på ordinarie parkeringsplatser för företagsfordon. För många är laddning vid arbetsplatsen ett viktigt komplement till hemmaladdning​​​​​​.

När det gäller utvecklingen inom kommuner och regioner, visar en rapport av Dun & Bradstreet och Miljöfordon Sverige en imponerande förbättring. Antalet svenska kommuner och regioner som når målet om 70% minskning av fossila koldioxidutsläpp från fordonsflottan har mer än fördubblats jämfört med föregående år. Totalt 53 kommuner och 7 regioner har lyckats minska sin klimatpåverkan betydligt, främst genom användning av fordon som drivs av el, biogas, E85 och HVO100​​. Stockholm stad och Region Skåne har utmärkt sig särskilt inom detta område​​.

Regeringen spelar också en aktiv roll i denna elektrifiering. Den har avsatt 250 miljoner kronor i budgetpropositionen 2024 för att utveckla energiplaneringen, vilket är avgörande för en framgångsrik elektrifiering. Denna satsning är en del av ett större initiativ som inkluderar utveckling av regional och lokal energiplanering för elektrifiering, vilket underlättar för kommuner och regioner att övergå till en mer hållbar fordonsflotta​​.

Sammanfattningsvis speglar Sveriges satsning på elektrifiering av fordonsflottor inom kommuner och staten en betydande förändring mot en mer hållbar och miljövänlig framtid. Denna utveckling, drivet av både lokala och nationella insatser, visar på en stark vilja att möta klimatutmaningarna och främja en grön omställning. Med kontinuerlig utveckling av infrastruktur och planering har Sverige en bra chans att uppnå sina ambitiösa miljömål.

Publicerades: 28 december, 2023