Framtiden är elektrisk år 2035 – även för tyngre fordon

Enligt en analys från Interact Analysis kommer hälften av alla medelstora och tunga lastbilar samt bussar som säljs år 2035 vara eldrivna. Detta markerar en betydande förändring från nuvarande förbränningsmotorer till eldrift. Nästan 2,5 miljoner eldrivna kommersiella fordon beräknas säljas 2035, en kraftig ökning från det lite mindre än 500 000 som förväntas säljas 2025.

Batteripaketet som utgör en betydande del av kostnaden för dessa fordon står för mer än hälften av intäkterna för drivlinan i fordonen. Priserosion på batteripaket förväntas under de kommande åren vilket kommer att göra batteridrivna fordon mer attraktiva och ekonomiskt fördelaktiga.

I det bredare perspektivet på den kommersiella fordonsmarknaden kommer bränslecell- och hybridfordon att utgöra en mindre del. När det gäller bränsleceller är anledningen att de är mest lämpade för fordon som färdas långa sträckor. Hybridfordon på grund av bristande fokus på teknologin från tillverkare, men även brist på regulatoriskt stöd. Batteridrivna fordon framstår som det mest fördelaktiga valet tack vare lägre driftskostnader och stöd genom regleringar och subventioner.

Denna trend understryker en stor omställning inom transportsektorn, där eldrift står i centrum för utvecklingen mot en mer hållbar framtid inom kommersiella transporter.

Publicerades: 13 december, 2023