Kommuners fordonsflotta och miljöpåverkan

Stor skillnad mellan kommuners egna fordonsflottor och miljöpåverkan

Sverige som helhet står inför en markant förändring i sin fordonspark där en ökande andel består av laddbara bilar. Under 2023 noterades en betydande trend där endast 4% av nyregistrerade personbilar kördes med diesel, medan rena elbilar representerade 39% av nyregistreringarna.

I det stora hela utgör nu laddbara bilar över 11% av Sveriges totala personbilsbestånd i trafik. Denna utveckling bär med sig både miljömässiga fördelar och nya utmaningar, inklusive behovet av omfattande investeringar i infrastrukturen.

Ett initiativ för att kartlägga och jämföra miljöpåverkan från kommuners fordonsflottor har genomförts av Vroom vilket resulterat i en rankinglista baserad på CO2-utsläpp. Denna analys avslöjar hur olika kommuner står sig i strävan efter minskade utsläpp och i uppfyllandet av miljömål.

Genomgående har kommunernas genomsnittliga CO2-utsläpp från nyinköpta bilar minskat med cirka 17% under året. Ett tecken på en aktiv omställning mot en grönare fordonsflotta. Trots detta möter 121 kommuner svårigheter att nå upp till de gränsvärden som satts enligt Clean Vehicles Directive*, en lagstiftning vars krav kommer att stramas åt ytterligare fram till 2026.

Analysen pekar på flera gemensamma faktorer bland de högst rankade kommunerna. Dessa kommuner kännetecknas ofta av en högre andel elbilar och en yngre fordonsflotta. Geografiskt sett är pendlingskommuner och kommuner i södra Sverige överrepresenterade bland de som presterar bäst. Intressant nog visar det sig att i de kommuner där invånarna väljer bilar med låga utsläpp, ofta mindre kommuner i norra Sverige, rankar de kommunala fordonsflottorna lägre.

Skillnaderna i utsläppsnivåer mellan kommunerna är avsevärda. De fem kommunerna längst ner på listan uppvisar genomsnittliga CO2-utsläpp som är 125 g/km högre än de i toppen. Detta motsvarar nästan 1,9 ton CO2 i extra utsläpp per bil och år baserat på en genomsnittlig årlig körsträcka. Med tanke på att kommunerna sammanlagt äger över 37.000 bilar understryker detta deras betydande roll i övergången till ett mer klimatvänligt samhälle.

De kommuner som placerar sig högst och alltså har lägst utsläppsnivåer 2023 är:

#KommunAntal personbilar som
ägs av kommunen
CO2 /km-genomsnitt för
vagnpark i trafik
Andel elbilar
i vagnparken
CO2 -genomsnitt för inköp
senaste 12 mån
1Salem240 g100 %0 g
2Kävlinge8615 g84 %2 g
3Sundbyberg1326 g85 %0 g
4Vara9635 g54 %1 g
5Hjo4239 g64 %14 g

Data i tabellen ovan avser personbilar som ägs av kommunen (inkluderar inte andra typer av fordon eller ägandeformer). Mediankommunens personbilspark har en utsläppsnivå på 111g (Co2/Km). * Lagstiftningen som bygger på Clean Vehicles Directive stipulerar att minst 38,5% av fordon som köps in/upphandlas av den offentliga sektorn ska ha en maximal utsläppsnivå på 50g CO2 /Km.

Publicerades: 14 februari, 2024