Elektriska fordon har nu passerat “tipping point” i 31 länder

En analys av Bloomberg Green visar att när 5% av nybilförsäljningen utgörs av helt elektriska bilar inträffar en markant förändring. Detta fenomen kan jämföras med introduktionen av färg-TV på 1950-talet, vilket initialt verkade vara en flopp men snabbt blev mainstream när priset sjönk och tillgängligheten ökade. På liknande sätt har elektriska fordon (EV) nu uppnått en “tipping point”, eller vändpunkt, i 31 länder där över 5% av nybilförsäljningen är elektriska vilket indikerar starten på en så kallad massadoption.

Denna omvandling följer en S-formad adoptionskurva där nya teknologier initialt antas långsamt tills de övervinner hinder som kostnad, infrastrukturbegränsningar och konsumenternas skepsis. Från och med slutet av förra året har 31 länder passerat denna kritiska gräns, jämfört med endast 19 länder året innan. Marknader i Östeuropa och Sydostasien visade särskilt snabb tillväxt.

Till exempel i Thailand översteg EV-försäljningen 5% under första kvartalet 2023 för att sedan nå nästan 13% vid årets slut, pådrivet av öppningen av landets första inhemsk EV-fabrik ägd av Great Wall Motor Co. från Kina. Turkiet överraskade också med snabb EV-adoption, främst genom den inhemska bilproducenten Togg och deras batteridrivna SUV T10X som konkurrerar med Teslas Model Y.

Trots den snabba övergången till elektriska bilar varnar BloombergNEF-analytiker för potentiella årliga avmattningar eller bakslag till följd av leveranskedjeproblem, ekonomiska nedgångar, konkursfall och politiska faktorer. De förväntar sig dock att försäljningen av helt elektriska bilar och laddhybrider globalt kommer att öka med cirka 22% detta år, vilket visar på en stark men avtagande tillväxt jämfört med tidigare år.

USA har legat efter i EV-adoptionen, delvis på grund av amerikanernas preferens för fordon med längre räckvidd och större storlekar som kräver större batterier. Två år efter att ha passerat vändpunkten stod helelektriska bilar för 8,1% av bilförsäljningen i USA, betydligt under genomsnittet för länder vid samma punkt på adoptionskurvan.

Hybrider som kombinerar mindre batterier med en bensinmotor har antagits snabbare i vissa europeiska länder, medan USA mestadels har hoppat över denna teknik. Enligt Bloomberg Greens analys har de länder som passerat EV-vändpunkten nu en marknadsandel som motsvarar två tredjedelar av världens bilförsäljning, vilket indikerar en global rörelse mot elektrifiering även om stora delar av världen fortfarande ligger efter. Indien, Indonesien och Polen samt Sydamerika med initiativ från Kinas BYD, pekas ut som potentiella marknader för framtida EV-tillväxt.

Publicerades: 9 april, 2024