Elektrisk lätt lasbil

Lätta lastbilar – nu även miljövänliga och fossilfria

I Sverige så är det lagen om vägtrafikdefinitioner som styr merparten av begreppsbildningen kring fordon. Av den framgår att en lastbil är en bil som endera används för godsbefordran, eller en bil som helt enkelt inte är vare sig personbil eller buss.

Lastbilar delas även in i de två kategorierna lätta och tunga, och vad som skiljer dessa åt är huruvida lastbilens totalvikt överskrider 3,5 ton. En lätt lastbil får med andra ord väga som högst 3,5 ton. Vad som även är säkert är att de i många fall är ett måste för att verksamheten ska fortlöpa så som det är tänkt.

Just smidiga och kostnadseffektiva lätta lastbilar är ständigt i stor efterfrågan inom allt ifrån transport- och logistikbranscherna till industrier. Mycket på grund av att de i många fall kombinerar driftsäkerhet, pålitlighet och motorstyrka med smidig manövrering. Därför är de ett ständigt inslag på många arbetsplatser.

Men den pågående omställningen till eldrivna och fossilfria fordon har på många sätt komplicerat saker och ting. Vid inköp av lätt lastbil måste man numera ta ställning till huruvida fordonet kommer att leva upp till såväl nuvarande som framtida miljökrav. Ett felköp kan i många fall leda till oanad höga framtida utgifter. Särskilt i tider då progressiv bränsleskatt och miljöcertifiering har blivit något varje företag måste förhålla sig till.

I detta hänseende har elektriska lastbilar blivit ett riktigt bra val, då de är såväl framtidssäkrade som pålitliga. Och eftersom en bra el-lastbil redan i nuläget kan ersätta många befintliga diesel- och bensindrivna lätta lastbilar har ett stort antal företag, organisationer, kommuner, landsting och myndigheter tagit de första stegen mot en omställning. Vi är stolta över att vara en del av processen.

Eldriven lätt lastbil: En värdig ersättare

Miljökrav är numera något som de flesta av oss måste förhålla oss till. Oavsett om det handlar om upphandling eller inköp till företaget så kommer kraven ha väldigt stor inverkan på huruvida inköp blir en bra investering för framtiden. Att välja en traditionell lätt lastbil kan i många fall resultera i att man går miste om förmånliga avdrag, och även riskerar att belasta verksamheten med framtida oväntade avgifter.

Men det är inte bara gällande framtidsplanering som en el-lastbil är ett bra val. De är även oerhört smidiga att använda.

Våra eldrivna lätta lastbilar är särskilt framtagna för att utan problem både klara av de krävande nordiska förhållandena, och samtidigt vara tillräckligt smidiga och ergonomiska för att kunna ersätta befintliga lätta lastbilar. Därför blir de ett både företags- och arbetsmiljömässigt smart val.

Möjligheten att via oss få en anpassad eldriven lätt lastbil gör det enkelt att även vid specialiserad verksamhet inleda övergången till eldrivna och fossilfria arbets- och transportfordon. Ett par exempel på eldrivna lätta lastbilar från oss med stor lastkapacitet är t ex Addax N1 och PRO Litium Max.

Genom att särskilt fokusera på de förutsättningar, krav och höga förväntningar som finns på eldrivna lastbilar i samband med svenska och nordiska förhållanden, så strävar vi efter att vara en given del av den pågående omställningen från bensin- och dieseldrift till fossilfria el-lastbilar.

Publicerades: 9 november, 2020