Eldriven flakbil med hög lastkapacitet. Finns det tillgängligt redan nu?

Det är väl egentligen ingen hemlighet att flakbilen har blivit ett av vår tids mest viktiga och praktiska arbetsfordon. I Sverige så har de på bara några år blivit oerhört populära och står numera för en betydande del av försäljningen av arbetsfordon. Vad som kännetecknar dem är att de förenar enkel av- och pålastning med väl tilltagen kapacitet. Utan att bli onödigt svårmanövrerade eller otympliga så möjliggör de transport av saker som är både tunga och behöver vara lätt åtkomliga.

Samtida förändringar har däremot skapat en del frågetecken. Eftersom traditionella flakbilar i många fall är dieseldrivna, och i mindre utsträckning bensindrivna, så har de hamnat i luppen för den pågående europeiska omställningen till fossilfri transport och miljövänliga transportfordon. Inom kort kommer nämligen såväl höjda avgifter som striktare begränsningar göra det svårt att med långsiktiga kostnader i åtanke nyinvestera i vanliga flakbilar.

Vi har ett flertal eldrivna flakbilar som lever upp till de höga förväntningar många har på flakbilar. Såväl när det gäller lastkapacitet och prestanda som pålitlighet. Med modern batteriteknik och beprövade konstruktioner så är de väl lämpade att såväl ersätta som komplettera befintliga flakbilar. Och med svenska och nordiska förhållanden i åtanke har vi sett till att de helt enkelt fungerar även när saker och ting blir riktigt krävande.

Enklare med flakbil

Vad som gör flakbilen unik och väldigt efterfrågad är så klart främst dess lastegenskaper. Med öppet flak kan man snabbt och enkelt lasta och surra även de mest skrymmande sakerna. Därför har de blivit en favorit för alla verksamheter som utfår många arbeten på plast. Vad som tidigare krävt enorma transportresurser, och ofta resulterat i att man anlitat transportörer, kan nu hanteras på egen hand med en lämplig flakbil.

Fossilfria och riktigt pålitliga

Den som väljer en eldriven flakbil från oss kan vara säker på att den gör en smart investering för såväl sig själv som verksamheten. Samtidigt som de kan ersätta befintliga flakbilar, så skapar de oerhört mycket mervärde på sikt. Genom att leva upp till de allra högsta miljökraven så kan man i många fall undvika att påverkas av såväl onödigt höga bränsleavgifter som de kommande avgifts- och skattejusteringarna.

Att välja en fossilfri flakbil är ett smart sätt att framtidssäkra och slippa oroa sig för att behöva göra en omställning i sista sekund. För i takt med allt striktare miljökrav blir det hela tiden svårare för företag att undvika att ta steget mot eldrivna alternativ.

Eldriven men traditionell

Något som vi värdesätter är att fordon ska vara lika pålitliga oavsett hur de drivs. Och när det gäller just flakbilar så är förväntningarna förstås väldigt höga, då de har kommit att bli arbetsredskap som väldigt många förlitar sig på i den dagliga verksamheten. Därför har det varit omöjligt för oss att göra kompromisser. Detta innebär att valt att tillhandahålla eldrivna flakbilar som i grund och botten är väldigt traditionella. Många upplever därför att de är precis som den sorts fordon de har vant sig med, men med den stora fördelen att de är miljövänliga och långsiktigt prisvärda.

Publicerades: 23 november, 2020