Laddning av elfordon

Den pågående övergången till elfordon

Det är minst sagt omvälvande tider. Och detta märks inte minst när det kommer till elfordon. På bara några få år så har antalet laddbara fordon i Sverige ökat exponentiellt. Enligt aktuell statisk så finns det numera dryga 200 000 elfordon i bruk i Sverige. Man förutspår även att utvecklingen kommer motsvara en årlig ökning på ungefär 15% med följd att Sverige inom kort kommer att ha fler än en miljon laddbara fordon.

Men vad är det egentligen som driver utvecklingen? Generellt sett skulle man kunna säga att framväxten av elfordon drivs av dels teknisk utveckling och en gemensam internationell strävan att minska utsläppen. Många länder har nämligen satt som uttrycklig ambition att vara helt fossilfria inom ett fåtal decennier. Detta har i sin tur resulterat i att tillverkare av fordon, ingenjörer och forskare fått stora incitament att faktiskt fokusera på att utveckla pålitliga elfordon som kan ersätta befintliga fordon.

Vi har valt att satsa på att brett och varierat utbud av fordon lämpade för allt ifrån transport, parkskötsel till sophämtning och som komplement till befintliga fordonsparker. Men varför är det egentligen viktigt att redan överväga att i större utsträckning fokusera på elfordon?

Modern och beprövad teknik

Det har hänt mycket även när det kommer till elfordon. Dagens fordon går absolut inte att jämföra med de som fanns tillgängliga för bara något decennium sedan. Moderna elfordon är väl rustade för att axla samma uppgifter som tidigare var reserverade för traditionella bensin- och dieseldrivna alternativ.

Något som har oroat många personer är huruvida elfordon är ett lämpligt val för det nordiska klimatet. Särskilt då batterier i många fall helt enkelt inte har klarat det lite mer kyliga klimat som präglat nordliga breddgrader. Våra fordon tillämpar moderna tekniska lösningar som motsvarar en kombination av senaste batteritekniken i kombination med pålitlig konstruktion. Därför går de utan problem att använda i miljöer där äldre elfordon inte varit ett alternativ.

En pågående omställning

På många sätt har utvecklingen kring elfordon varit så drastiskt att det är svårt att tänka sig. På bara tio år så har antalet elektriska fordon i Sverige ökat med närmare hela 2000%. Och det finns egentligen ingen anledning att anta att utvecklingen kommer att avta. Tvärtom så kommer eldrivna och laddbara fordon att med största sannolikhet att både ersätta och komplettera befintliga fordon.

Vad många däremot riskerar att erfara är att det inte går att skjuta upp sin egen omställning. Såväl stora som små företag kommer att inom kort behöva förhålla sig till såväl striktare miljökrav som de effektivitetsfördelar som elfordon faktiskt innebär. Därför är det helt klart en bra idé att granska det befintliga utbudet av elfordon för att se hur man på bästa sätt kan integrera elektriska fordon i sin verksamhet. Det är ofta en bra idé att redan nu säkerställa att varje inköp präglas av ett miljömässigt fokus. För oavsett vad man har för personlig inställning till miljöomställningarna så kommer det i framtiden att krävas alltmer av fordonen.

Publicerades: 4 januari, 2021