Eldriven sopbil för stadsmiljö

Smidigare sophämtning med eldriven sopbil

Europa står inför många förändringar; såväl förväntade som helt oanade. En av de saker som nu har diskuterats under en längre tid är hur man i framtiden ska förhålla sig till sophantering i tider av striktare miljökrav och högre förväntningar på klimatneutralitet.

Alltfler kommuner, myndigheter och även privata företag och organisationer märker att det numera råder andra förutsättningar för renhållning. Hur man valt att hantera det hela varierar däremot. Medan vissa främst fokuserar på separata kärl och sopsortering, så har andra valt att helt enkelt skära ned på antalet tömningstillfällen.

I stadsmiljöer så blir en eldriven sopbil ett enkelt sätt att nå upp till både miljökrav och bibehålla effektiv och regelbunden soptömning. Våra lätta eldrivna lastbilar kan utan problem utrustas med allt som kräv för tyst, smidig och effektiv sophämtning under förutsättningar där traditionella renhållningsfordon och sopbilar inte räcker till.

Särskilt lämpade för stadsmiljöer

Soptömning i stadsmiljö är på många sätt särskilt krävande. Inte bara måste fordonen som används kunna navigeras i allt ifrån gränder till trånga tvärgator, utan de måste även i många fall säkerställa tyst drift och ha låga utsläppsnivåer. Därför är eldriven sophämtning en väldigt praktisk lösning på många av de problem som traditionellt sett har präglat soptömning i staden.

Vi har lång erfarenhet av att leverera eldrivna lätta lastbilar med den utrustning som krävs för de allra mest nischade användningsområdena. Så eldriven soptömning är ett naturligt steg i vår strävan att möta marknadens faktiska förväntningar och behov.

Redan nu har renhållningsbranschen tagit sina första stapplande steg mot bred tillämpning av fossilfria tömningsfordon. Men vägen dit är lång, och vi är övertygade om att våra eldrivna sopbilar kan vara ett viktigt steg på vägen.

Soptunnor som kan tömmas med eldriven sopbil

Anpassade efter verkliga behov

Vad som gör en eldriven lätt lastbil från oss till ett bra val för sophämtning är att de kan konstrueras precis utifrån de verkliga förutsättningar som råder. Samtidigt som de bevarar sin höga nivå av manövreringsvänlighet och smidighet kan de utrustas med allt som krävs för modern, effektiv och strukturerad sophämtning och tömning.

  • Kärlvändare som i stor utsträckning automatiserar och tar bort behovet av tunga lyft.
  • Säker bakgavellyft för både pålitlig och ergonomisk lastning och avlastning.
  • Allt som krävs för att hantera såväl standardiserade som utformningsmässigt avvikande sopkärl.
  • Helt fossilfri soptömning som skapar rätt förutsättningar för klimatneutral renhållning.

Oavsett vad som krävs för att ni ska kunna använda eldrivna sopbilar i er verksamhet så ser vi fram emot att anpassa våra eldrivna fordon utifrån era behov och önskemål. Om ni överväger, eller redan håller på, att ta steget mot fossilfri verksamhetsdrift så rekommenderar vi definitivt att göra eldrivna sopbilar till en given del av processen.

Publicerades: 14 december, 2020