Eldrivet servicefordon för industrier

Eldrivna arbets- och servicefordon för industrier

Sverige är på många sätt fortfarande ett industriland. Flera av de största arbetsgivarna hör till de klassiska industrierna, och gällande allt ifrån lagerhållning till bygghallar så är efterfrågan på pålitliga industri- och servicefordon stor. Särskilt då det av naturliga skäl finns väldigt höga krav och förväntningar på effektivitet inom service-, industri- och lagerföretag. De blir ett enkelt sätt att öka eller bibehålla arbetstempo utan negativ inverkan på vare sig säkerhet eller ergonomi.

Men då det nu pågår ett internationellt och branschöverskridande skifte gällande användningen av fossila bränslen så är de flesta industrier i ett på många sätt kritiskt skede. Det kan handla om att gamla fordonsparker behöver bytas ut, osäkerhet gällande framtida inköp av arbetsfordon eller allmänna problem med att få översikt över den snabbt skiftande regleringen kring nuvarande och framtida miljökrav.

Med vårt breda utbud av smidiga eldrivna arbets- och servicefordon så blir det däremot enklare för er verksamhet att både leva upp till miljökraven och framtidssäkra era arbetsfordon.

Fordon för fossilfria industrier

Det har nog aldrig varit så höga krav på effektiv lagerhållning och industriverksamheters drift. Inte bara när det kommer till kundkrav, utan även avseende regler kring såväl miljö som arbetsmiljö. Och från att ha varit ett politiskt mål börjar nu miljöreglering och klimatomställning på många håll påverkar den dagliga verksamhetsdriften. Med våra fordon så kan ni på ett enkelt sätt leva upp till samtliga krav, och samtidigt få fordon som motsvarar de allra högsta förväntningar man kan ha på industrifordon. Men vad är det egentligen som kännetecknar våra fordon för industriområden?

Eldrivna och framtidssäkrade

Alla våra fordon är eldrivna och blir utan problem en given del av övergången till fossilfria arbetsfordon. Då de är särskilt utformade med nordiska förutsättningar i åtanke, så förenar de väl tilltagen batterikapacitet med motståndskraft mot de ofta krävande väderförhållandena. Det innebär att våra fordon utan problem kan användas även när det är som kallast och under riktigt krävande omständigheter.

Med fossilfri drift så är de även ett enkelt sätt att ta det stora steget mot fossilfria och klimatneutrala arbetsfordon. Då miljökraven för verksamhet på industriområden ständigt ökar, så är det bara en tidsfråga innan de flesta verksamheter kommer behöva förhålla sig till.

Traditionell prestanda och pålitlighet

Samtidigt som våra fordon är konstruerade med fokus på resurseffektivitet och miljö, så är de även robusta och väl kapabla att ersätta traditionella servicefordon. Genom att kombinera batteridrift med traditionella moderna fordonsfunktioner såsom servo, skivbromsar och bra motorkraft så är man garanterad hög kapacitet och bekvämlig drift. Därför gör de sig bra som industrifordon på platser där det råder väldigt höga krav på prestanda.

Då samtliga fordon går att anpassas utifrån särskilda behov och förutsättningar, så finns det även goda möjligheter att få eldrivna arbetsfordon för nischade industrier där det i många fall kan vara svårt att ersätta de befintliga fordonen.

Vi ser fram emot att bli en del av er övergång till fossilfria och smidiga arbetsfordon. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan ordna lösningar som passar just er.

Publicerades: 2 november, 2020