Våra senaste nyheter

Fossilfria arbetsmaskiner med eldrift

Klimatneutrala arbetsmaskiner en nödvändig väg att gå

Att arbetsmaskiner har en stor inverkan på klimat och miljö har kommit att uppmärksammats i ett flertal hänseenden. Såväl bland företag och industrier som på politiskt...

Publicerades: 5 mars, 2021

Fossilfri industri: Eldrivna arbetsfordon som avgörande inslag

Fossilfri industri har kommit att bli ett välanvänt begrepp som i grund och botten åsyftar det pågående skiftet från användandet av fossila bränslen till mer klimatneutral...

Publicerades: 26 februari, 2021

Elfordon är här för att stanna – men hur ska vi återvinna batterierna?

Tiden då allt fler har råd att byta ut sin fossildrivna bil mot en elbil närmar sig med stormsteg. Tesla lovade nyligen att man ska halvera sina batterikostnader och även...

Publicerades: 24 februari, 2021

SKL Kommentus ramavtal för elfordon

Adda inköpscentrals (SKL kommentus) nya ramavtal för elektriska arbetsfordon

Allt fler verksamheter är på jakt efter eldrivna alternativ. Låga driftskostnader och miljöaspekter väger tungt, men även minskat buller är en faktor som väger tungt...

Publicerades: 22 februari, 2021

Elbilar slår igenom 2021

2021 – året då elbilen blir mainstream

Mycket skedde på elbilsmarknaden under förra året. Efter “Dieselgate” vaknade Volkswagen äntligen till liv och man är nu den tyska biltillverkare med flest elektriska...

Publicerades: 22 februari, 2021

Eldrivna arbetsfordon: Värda att överväga

De senaste åren har markerat en tydlig trend gällande eldrivna fordons varande. Såväl i persontrafiken bland arbetsfordon har man börjat se hur dessa fordon i allt större...

Publicerades: 18 februari, 2021

Myter om elfordon

Fem vanliga myter om elektriska fordon

Det finns gott om myter när det kommer till användningen av elektriska fordon idag. Kanske inte så konstig – det är en teknik som för många kan kännas både ny...

Publicerades: 15 februari, 2021

Fossilfria arbetsfordon: Ett framtida måste

Redan nu har man inom ett flertal branscher sett att det dykt upp tydliga krav avseende fossilfrihet och klimatneutralitet. Då fordonsparker och arbetsfordon utgör en stor...

Publicerades: 12 februari, 2021

I omställningen till elfordon kommer Sveriges kommuner spela en avgörande roll

Senast år 2045 är det tänkt att Sverige inte längre ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Ett mål som i praktiken innebär att våra utsläpp av växthusgaser...

Publicerades: 11 februari, 2021

Miljökrav för arbetsfordon: En viktig fråga

Det är minst sagt föränderliga tider när det kommer till industrier, arbetsfordon och framtida förväntningar gällande klimatneutrala verksamheter. När det gäller...

Publicerades: 8 februari, 2021