Elektrifiering av tunga transpotfordon

Sverige satsar 550 miljoner kronor på att elektrifiera tunga transporter

Nyligen beslutade Sveriges regering att ge statligt stöd till regionala elektrifieringsplaner. Syftet är att snabba på omställningen till elektrifierade tunga transporter. 550 miljoner kronor finns avsatta under 2022 för stödet enligt förordningen.

Tanken är att en samordnad och snabb utbyggnad av bland annat laddinfrastruktur kommer möjliggöra eldrivna transporter i hela landet. Något som är viktigt om vi vill nå de uppsatta miljö- och klimatmålen eftersom elektrifieringen av regionala vägtransporter kommer minska utsläppen och gör yrkestrafiken både mer effektiv och klimatsmart.

– Elektrifieringen av transporter gynnar Sveriges välstånd, bidrar till den gröna industriella revolutionen i hela landet och skapar förutsättningar för fler jobb. Genom detta stöd på 550 miljoner kronor ger vi utvecklingen av eldrivna tunga transporter mer kraft framåt genom att påbörja en snabb och smart utbyggnad av laddstationer, säger energiminister Khashayar Farmanbar i ett pressmeddelande från regeringen.

Enligt regeringen är intresset för stödet stort, under förra året allena var det mer än 260 aktörer som gav löften om att elektrifiera sina transporter. Stödet är riktat till olika aktörer som planerar att bygga upp regionala elektrifierade distributionskedjor av laddningsstationer. Investeringskostnaden täcks till hundra procent av det utlovade stödet. Den som blir ansvarig att hantera ansökningar och utbetalningar av just nämnda stöd är Energimyndigheten.

Förordningen från Regeringskansliet beslutades träda i kraft den 1 mars 2022.

Publicerades: 8 mars, 2022