Världsledande på elektriska fordon

Kina, Norge och Sverige världsledande i övergången mot elektriska fordon

Kina har behållit toppositionen när det kommer till övergången mot att få fler elektriska fordon ut på vägarna, enligt det senaste EY Electric Vehicle Country Readiness Index. Indexet tittar närmare på de 14 främsta fordonsmarknaderna när det kommer till utbud, efterfrågan och reglering. Norge är två efter Kina, inte minst på grund av en enorm efterfrågan och starka regleringar. Därefter kommer Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Batteritillverkning och kontroll av försörjningskedjan är fortfarande en viktig anledning till att Kina hamnar främst – landet är hem för för 122 av världens 200 litiumgigafabriker. I Kina ser man även en stigande konsumentefterfrågan, 51 procent av de kinesiska konsumenternas förväntar sig att köpa en elbil som sitt nästa fordon. Vi ser även en utbredd satsning på laddningsinfrastruktur. År 2021 hade Kina 41 procent av världens alla alla DC-snabbladdare. Kina fortsätter därmed att vara den största elbilsmarknaden globalt sett i absoluta volymer. Detta trots att man totalt sett har ett elförsörjningsunderskott.

Norge, en ny deltagare i indexet, har länge varit en pionjär när det kommer till användning av elbilar. Detta beror på en stark reglering i form av skatteförmåner, samt införandet av elbilar och parkeringsplatser. Något som resulterat i att elbilar står för mer än 70 procent av alla nya bilregistreringar 2021.

Sveriges starka energiekosystem tillsammans med stor efterfrågan från konsumenter. 36 procent av alla i Sverige som går i bilköpartankar planerar att skaffa en laddhybrid eller en helelektrisk bil. Ytterligare en viktig faktor som bidragit till sveriges rankning är att 41 procent av alla bilar som produceras i Sverige förväntas vara elektriska modeller mellan 2022-26.

Allt som allt ligger vi som land före Tyskland och Storbritannien. Men både Tyskland och Storbritannien har en avgjort stark bas av tillverkare av originaldelar (OEM), lokal batteriproduktion och kommande elbilslanseringar. Sverige rankas dessutom lägre inom regleringar. Även om det finns olika incitament som skatteförmåner och köpsubventioner är det inte tillräckligt eftersom laddningsmöjligheterna enligt många är otillräckliga.

Om länder vill minska sina utsläpp från fordon och nå sina klimatmål genom en övergång till elbilar och elektriska arbetsfordon, är det uppenbart att reglering är en viktig nyckel. Utmaningen för varje land är brytpunkten där reglering inte längre behövs för att etablera elektriska fordon på marknaden. Vissa länder tror att de nästan är där eftersom de tar bort incitament, men andra har arbete att göra för att nå sina mål. Några faktorer att ta hänsyn till är regleringar för att stimulera efterfrågan, lokal batteriproduktion och en stabil infrastruktur.

Publicerades: 7 oktober, 2022