Rekord för sålda elfordon i September

Nu är det fler laddbara bilar än bensin- och dieselbilar som säljs i Sverige

Mer än hälften av alla nyregistrerade bilar i år (51,4 procent) var laddbara bilar. Detta kan jämföras med samma period förra året då siffran låg på knappt 42 procent. Samtidigt fortsätter personbilsmarknaden att vara dämpad, delvis på grund av störningarna i de globala leverantörskedjorna. Detta enligt Mobility Sweden.

Den svenska personbilsmarknaden fortsätter att vara något dämpad. I september 2022 registrerades det strax över 22 000 nya bilar. Det är en minskning med knappt tre procent jämfört med september förra året. Sett till hela året har 204 640 nya personbilar registrerats. Det är cirka tolv procent färre jämfört med förra året.

Högre kostnader – längre leveranstider

Prognosen för i år, som även den är framtagen av Mobility Sweden, har blivit reviderad ner till 285 000 personbilar samt 37 000 lätta lastbilar. Det beror bland annat på att de globala leveranskedjorna har upplevt problem. Bristen på nyckelkomponenter och insatsvaror har tvingat fordonsindustrin att minska sin produktion och till och med stoppa den i vissa fall. Även om orderböckerna är fulla finns det en flaskhals i produktionen i dag som lägger sordin på stämningen. Lägg därtill en kombination av höjda energipriser, en svag krona och den allmänna oron för den ekonomiska vardagen så har du en förklaring till varför det är som det är.

Fler laddbara fordon på vägarna

Samtidigt finns det intressanta siffror i Mobility Swedens rapport om man tilltar på andelen laddbara bilar, det vill säga både laddhybrider och elbilar. Dessa uppgår till 51,4 procent av alla registrerade bilar hittills i år. Det kan jämföras med knappt 42 procent förra året. Tittar man på september 2022 så stod elbilarna allena för cirka 35 procent av alla nyregistreringar vilket är fler än både bensinbilarnas och dieselbilarnas andel på knappt 32 procent.

Vi kan även notera ytterligare ett trendbrott i år. Idag är det privatpersoner som driver på den snabba övergången mot elbilar. Fram till förra året 2021, registrerades majoriteten av alla elbilar som företagsbilar eller förmånsbilar. Men under 2021 skedde ett trendbrott. Då registrerades 51 procent av alla nya elbilar på privatpersoner. Den siffran har ökat och i år ligger den på cirka 60 procent. Privatleasing har fått ett rejält uppsving under 2021 och under 2022. Det gäller inte minst elbilar. Där har andelen ökat från cirka 30 procent elbilar under 2019 till cirka 70 procent hittills i år. Denna förändring är till stor del en konsekvens av att den avgående regeringen valde att höja förmånsbeskattningen. Det gjorde att det blev mindre attraktivt med tjänstebil eller förmånsbil genom sin arbetsgivare.

Ökning för lastbilar

Tittar man på elektriska arbetsfordon har även dessa ökat på våra vägar. Andelen lätta eldrivna lastbilar som registrerats på våra vägar hittills i år är 3 063 stycken. Det kan jämföras med 1 704 i fjol. Det har med andra ord skett en fördubbling jämfört med samma period 2021. Bland annat beror det på att fler elektriska modeller har introducerats på marknaden vilket ökat valmöjligheterna för kunder.

Tittar man på tunga lastbilar, det vill säga de som väger mer än 16 ton, har det hittills i år registrerats 3 3791. Det är fyra procent färre än samma period förra året. Även här är det störningar i de globala leveranskedjorna som sätter käppar i hjulen och som utgör en dämpande effekt. Av dessa lastbilar var 106 stycken eldrivna, en siffra som var 31 stycken förra året. Det motsvarar i sin tur 2,8 procent av alla nyregistreringar i år. Det är med andra ord nu som den kommersiella utrullningen av tunga lastbilar som är eldrivna börjar på allvar. Därför är det så klart viktigt att även laddinfrastrukturen byggs ut i samma takt. Detta för att kunna möta upp behovet som finns.

Tittar man slutligen på nyregistreringen av bussar var det ett relativt svagt bussår. Under september månad var fyra av tio nyregistrerade bussar en eldriven buss, vilket blir totalt 19 eldrivna bussar. Andelen elbussar hittills i år uppgår till drygt 24 procent, vilket kan jämföras med cirka 28 procent för motsvarande period förra året.

Publicerades: 4 oktober, 2022