Trender 2022 inom e-mobilitet

Tre viktiga trender inom e-mobilitet 2022

År 2022 ser ut att bli ett bra år för elbilar, allt eftersom länder fortsätter arbetet med att minska sina koldioxidutsläpp. Elbilar och elfordon kommer att spela en viktig roll för att minska transportsektorns utsläpp. Enligt den senaste EV outlook-rapporten från BloombergNEF måste 60 procent av nybilsförsäljningen världen över vara elektrisk år 2030 om ett netto-noll-scenario ska uppnås.

EU-kommissionen har tillkännagett ett paket med policyer som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser, och som kräver en minskning av de genomsnittliga CO2-utsläppen från nya bilar med 55 procent till 2030 och 100 procent till 2035.

Den fortsatta utrullningen av elbilar är här för att stanna, men det finns ett antal faktorer som är viktiga att ha koll på.

1. Global brist på elektroniska komponenter och problem med leveranskedjor

Den globala halvledarbristen och andra problem med leveranskedjan har redan gjort att biltillverkare ändrat taktik för att fortsätta produktionen mitt i ett minskat utbud av datorchip och delar som behövs för att tillverka bilar. Vissa skär helt sonika ner på produktionen.

Enligt JATO sålde bilindustrin i stort 2,4 procent färre bilar än 2020 och 27 procent färre än 2019. Medan den globala chipbristen och andra svårigheter i leveranskedjan påverkar den bredare bilmarknaden (och andra industrier för den delen), är det minst lika viktigt hur biltillverkare svarar upp på dessa problem.

2. Högre kostnader när efterfrågan på batterier ökar

Batteripriserna i sig förväntas sjunka, men den ökande efterfrågan på materialen för att göra dem kan mycket väl öka ser vi. Litiumpriserna har redan skjutit i höjden – cirka 540 procent sedan början av 2021 – och de har “långt kvar tills de når sin topp” enligt Credit Suisse-analytikern Saul Kavonic.

Ett annat material som används i litiumjonbatterier, men ett som inte syns i rubrikerna lika mycket som litium, kobolt och nickel, är grafit. Ett litiumjonbatteri innehåller cirka 20-30 procent grafit, och vi ser redan en global brist på sikt.

3. Fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur

Även om de flesta elbilar laddas hemma eller på jobbet, är utbyggnaden av offentlig laddning avgörande för att stödja tillväxten av elbilar. Även med statlig finansiering kommer privata företag att vara viktiga för att få detta att ske. År 2021 fanns det mer än 1,8 miljoner allmänt tillgängliga laddare globalt, en stor del här i Europa.

För att möta en framtida efterfrågan kräver EU-förordningar ett förhållande på en offentlig laddare per tio elbilar och kommer att kräva att medlemsländer installerar laddpunkter var 60:e kilometer på allmänna vägar. Här blir energiförsörjningen viktig. Att integrera förnybar energiproduktion på plats, vanligtvis från solpaneler, i laddningspunktens strömförsörjning, kan komplettera den energi som tas från nätet. Ett annat tillvägagångssätt är att integrera batterilagringssystem i laddningsstationerna.

Publicerades: 18 juli, 2022