Europas elnät klarar ladda 130 miljoner elbilar

Europas elnät kan ladda mer än 100 miljoner elbilar enligt ny studie

Elfordon är framtiden – det är de flesta överens om. Men kommer elnätet att förbli stabilt trots en exponentiell tillväxt på elbilsmarknaden och högt satta ambitioner när det kommer till elektrifieringen?

Svaret på den frågan är ja enligt en ny studie genomförd av EY-Eurelectric. Framgången är dock avhängig flera faktorer.

130 miljoner elfordon kommer att köra runt på de europeiska vägarna 2035. Då måste även 65 miljoner laddare installeras för att det ska kunna vara tal om en sömlös användarupplevelse. Av dessa laddare kommer 85 procent att vara installerade i anslutning till våra bostäder, medan fyra procent kommer att befinna sig längs med våra allmänna vägar. Utmaningen framöver är att påskynda utbyggnaden av infrastruktur på ett koordinerat sätt för att svara på växande laddningsbehov samtidigt som man säkerställer optimal användning av elnätet.

Utbyggnaden av laddinfrastrukturen i Sverige och EU måste hålla jämna steg med tillväxten på elbilsmarknaden. Det är därför angeläget att ta itu med befintliga flaskhalsar. Det gäller inte minst tillstånds- och nätanslutningsförseningar, finansieringsbegränsningar, tillgänglighet och tillgång till fastigheter på strategiska laddningsplatser samt så kallade interoperabilitets restriktioner.

Det befintliga elnätet kommer att kunna hantera ökningen av elbilar och elektriska fordon som behöver energi. Men förhandsplanering och samordning behövs för att säkerställa att det klarar framtida toppar i energibehov och ökade belastningar. Okontrollerad laddning i våra städer kan leda till spänningsavvikelser och påverka kvaliteten på strömförsörjningen.

Studien utforskar flera lösningar på sådana utmaningar. Samtidigt som man säkerställer att laddningspunkter är placerade där de ger maximal bekvämlighet och ger rätt investeringsincitament rekommenderar man att:

  • Digitalisera nätet för att förstå, förutse och optimera kundbeteende, näteffekter och nätverksbehov.
  • Installera smarta laddare för att hantera kapaciteten och förhindra att nätet går ner när miljontals elbilar kopplas in samtidigt.
  • Integrera energilagringslösningar i laddningsinfrastrukturen för situationer då efterfrågan på snabbladdning och högeffektsladdning ökar.

Publicerades: 2 mars, 2022