Våra senaste nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg

Elektriska servicefordon för industrier

Eldrivna servicefordon bidrar till en mer fossilfri industri

De senaste åren har det börjat ställas väldigt hårda miljökrav på de industrier som finns runt om i världen. På många håll diskuteras redan nu en pågående elektrifiering...

Publicerades: 1 februari, 2021

Vilka körkortskrav gäller för våra eldrivna fordon?

Många undra vilka körkortskrav som egentligen gäller för våra olika eldrivna arbetsfordon. För dig som vill ha svar direkt så kan vi konstatera att det är följande...

Publicerades: 25 januari, 2021

Leverans av tre specialkonstruerade eldrivna skåpfordon till fastighetsbolag

På uppdrag av ett fastighetsbolag i Stockholm har vi levererat tre stycken eldrivna skåpbilar av modellen PRO Litium 3800 med kundunika lösningar. Fordonen kommer att användas...

Publicerades: 25 januari, 2021

Eldriven transportbil med flak

Eldrivna transportbilar och den stora elektrifieringen av transportsystemet

Transportsektorn står inför omvälvande förändringar. Samtidigt som den är en av de snabbast växande branscherna såväl i Sverige som på internationellt håll, så...

Publicerades: 19 januari, 2021

Elfordon för klottersanering och ogräsbekämpning

Miljövänlig ogräsbekämpning och klottersanering med elfordon

Ett klimatneutralt och i bästa fall miljövänligt förhållningssätt är något som numera måste vara en del av alla verksamheter. Oavsett om det handlar om offentlig...

Publicerades: 13 januari, 2021

Elfordon som laddas

Den pågående övergången till elfordon

Det är minst sagt omvälvande tider. Och detta märks inte minst när det kommer till elfordon. På bara några få år så har antalet laddbara fordon i Sverige ökat exponentiellt....

Publicerades: 4 januari, 2021

Effektiv och miljövänlig grönyteskötsel med batteridrivna redskap

Parkskötsel och trädgårdsskötsel är ett givet inslag i såväl kommunal som privat verksamhet. Denna sorts skötsel kännetecknas av att man genom noggrann vård av grönytor...

Publicerades: 21 december, 2020

Elektrisk sopbil för stadskärnor

Smidigare sophämtning med eldriven sopbil

Europa står inför många förändringar; såväl förväntade som helt oanade. En av de saker som nu har diskuterats under en längre tid är hur man i framtiden ska förhålla...

Publicerades: 14 december, 2020

En golfbil med flak? Nej våra eldrivna arbetsfordon är raka motsatsen

Bakom begreppet golfbil så döljer det sig mer än man kanske kan tro. Trots att det används som en sorts allmän benämning på ett litet smidigt fordon som ofta används...

Publicerades: 7 december, 2020

Våra lösningar gör parkskötseln helt fossilfri

I Sverige så är en betydande del av den offentliga budgeten och bostadsrättsföreningars och hyresbolags ekonomi reserverad för skötsel av grönytor. Det är förvisso...

Publicerades: 30 november, 2020