Eldrivna transportbilar förändrar transportsektorn

Eldrivna transportbilar och den stora elektrifieringen av transportsystemet

Transportsektorn står inför omvälvande förändringar. Samtidigt som den är en av de snabbast växande branscherna såväl i Sverige som på internationellt håll, så har den även på politiskt håll uppmärksammats för dess drastiska inverkan på miljön. Då den fortfarande präglas av traditionella bensin- och dieseldrivna fordon så har det nämligen visat sig att den står för en väldigt stor del av de transportrelaterade utsläppen.

I Sverige sägs just transportsektorn stå för en tredje del av landets växthusgasutsläpp. Och därför ligger en framtida omställning till fossilfria och eldrivna transportbilar högt på den politiska agendan. De transportföretag som vill fortsätta vara lönsamma i framtiden har därför tvingats förhålla sig till att striktare miljöregleringar kommer bli en verklighet. För i takt med att det uttryckta målet att fram till 2030 minska transportrelaterade utsläpp med 70-procent så kommer åtgärder likt drivmedelsbeskattning med stor sannolikhet att övergå i regelrätt krav på eldriven transport.

Fossilfria transportbilar: En enkel omställning

Då vi är övertygade om att eldrivna och fossilfria transportbilar kommer att vara ett måste för att leva upp till framtida miljökrav, så har vi fokuserat på att erbjuda ett brett utbud av smidiga alternativ för en framtida miljövänlig transportbransch. Genom att säkerställa ett våra eldrivna transportbilar lever upp till traditionella krav på smidighet och effektivitet så blir de en naturlig övergång från diesel- och bensindrivna fordon till mer hållbara och miljövänliga transportbilar för last mile-leveranser och grönområden.

Vi vet att kraven är väldigt höga på den nordiska marknaden, och att det omväxlande klimatet ställer säkert höga krav på transportbilar. Därför har vi valt att särskilt prioritera godkända och pålitliga konstruktioner, vid sidan av modern eldrivna lösningar. Då våra transportbilar även kan anpassas utifrån individuella önskemål och de förutsättningar som råder på specifika arbetsplatser.

Viktigt med tidiga åtgärder

Bara de senaste decenniet så har man på både svenskt och internationellt håll börjat rikta miljöfokus på transportbilar och branschen i stort. Då det visat sig att transportsektorn står för en betydande del av utsläppet, så har man samtidigt börjat diskutera huruvida ekonomiska styrmedel såsom beskattning verkligen är rätt väg att gå. Särskilt då detta är en sektor som är så pass viktig och avgörande för allt ifrån varutransporter till ett fungerande samhälle i stort.

Insikten att det inte är en realistisk ambition att på politisk väg försöka minska antalet transporter eller kompensera med ökade drivmedelsavgifter, har resulterat i att övergången till eldrivna transportbilar och en fossilfri transportsektor är den enda realistiska framtida målsättningen. Detta har resulterat i att man numera pratar om en elektrifiering av transportsystemet, som till stor del förväntas ske på transportföretagens egna imitativ.

Därför har en stor del av såväl stora som små transportföretag redan nu börjat planera för en omställning till fossilfri transport. Smidiga, pålitliga och prisvärda eldrivna transportbilar är en oerhört viktig del av övergången. Och vi är övertygade om att våra transportbilar kommer att bli ett smidigt alternativ för alla transportföretag som redan nu överväger en att göra fossilfritt till en del av deras verksamheter.

Publicerades: 19 januari, 2021