Last mile-leverans med eldriven lätt lastbil

Miljövänliga Last mile-leveranser med elfordon

Begreppet Last mile-leverans har blivit något utav en internationell de facto-standard för benämningar på den del av en transport då en vara förflyttas från en distributionscentral till slutkund. Helt enkelt den sista delen i distributionskedjan. Även om det i stor utsträckning förknippats med distanshandel och e-handel, så är benämningen tillämplig på all sluttransport.

Mer väsentligt än begreppsbildning är däremot att den sista milen ständigt präglas av effektivitetsproblem. För ofta så står just slutfasen av transporten för en oproportionerligt stor del av den totala transportkostnaden. Anledningarna är många och kan handla om allt ifrån ineffektiva transportfordon till planeringsproblem. Något som ytterligare försvårat saker och ting är att den pågående övergången till fossilfri transport kommit att ställa helt andra krav på den sista milen.

Vi har smidiga och pålitliga eldrivna fordon som kan både minska kostnaderna för den sista milen och förenkla övergången till eldriven transport. Med särskild inriktning på citylogistik, bra kapacitet och smidighet så har de blivit ett välbehövligt tillskott i ett flertal transportkedjor.

Den sista milen – Enklare med Addax N1

Eldrivna Addax N1 är ett arbets- och transportfordon som är perfekt för last mile-leveranser. Den väl tilltagna lastkapaciteten och lastvikten gör att man utan problem kan samköra leveranser. Och då batterikapaciteten täcker en hel arbetsdag kan den bli lösningen på vanligt förekommande problem med kostsamma spridda transporter. Som särskilt anpassad för nordiska förhållanden så kommer den alltid att leva upp till de högsta förväntningarna, året om.

  • Tillräckligt energisnål för att göra Last mile-leveranser kostnadseffektiva.
  • Smidig nog att hantera leveranser till svåråtkomliga platser.
  • Hastighet och batterikapacitet som gör den lämpad även för längre transporter.
  • Redo att stödja automatiserad spårning och uppföljning.
  • Krocksäker, brandsäker och helt enkelt pålitlig.

I tider då efterfrågan på enkla hemleveranser och direktutkörning till företag ständigt ökar, och med tilltagande krav på miljövänlig transporter, blir Addax N1 ett bra val för enklare last mile delivery. Då fordonet går att funktionsanpassa efter behov och även stödjer fjärrkommunikation är det ett modernt alternativ som både förenklar och kan lösa många befintliga problem.

Varför prioritera Last mile-leveranser?

Samtidigt som distanshandel, lagercentralisering och liknande har gjort mycket för att effektivisera saker, så har det samtidigt gjort att slutkunder har högre förväntningar än någonsin tidigare. För i och med att saker har börjat ske snabbare, så har nämligen toleransen för långsamhet nästan försvunnit. Och då den sista milen ofta är vad som avgör upplevelsen för slutkunden, så blir det samtidigt ett måste att prioritera just sluttransporten. Men svårigheter gällande att konsolidera och samorganisera den sista milen har gjort den notoriskt svår att effektivisera.

Med smidiga och smarta eldrivna fordon såsom Addax N1 blir det däremot enkelt att ta hand om hela sluttransporten för ett flertal ordrar i ett och samma skede. Detta kommer att på sikt minska antalet utgifter, säkerställa lägre miljöpåverkan och se till så att slutkunderna får den transportupplevelse som de förväntar sig. Därför ser vi det som naturligt att välja enkla och fossilfria transportfordon för Last mile-leveranser.

Publicerades: 12 oktober, 2020