Ogräsbekämpning och klottersanering med eldrivet fordon

Miljövänlig ogräsbekämpning och klottersanering med elfordon

Ett klimatneutralt och i bästa fall miljövänligt förhållningssätt är något som numera måste vara en del av alla verksamheter. Oavsett om det handlar om offentlig parkskötsel eller privat verksamhet så kommer man på ett eller annat sätt behöva förhålla sig till både rådande och kommande miljökrav.

Detta har skapat en del problem för företag som traditionellt sett förlitat sig på kemiska åtgärder, däribland ogräsbekämpnings- och klottersaneringsbranscherna. Mycket på grund av att arbetsmetoderna i sin natur varit påfrestande för såväl naturen i stort som enskilda levande organismer. Vi har valt att fokusera på lösningar för kemikaliefri och miljövänlig klottersanering och ogräsbekämpning, för att även i framtiden säkerställa bra tillgång på smidiga lösningar.

Då våra elfordon utan problem kan utrustas med beprövade lösningar för kemikaliefri och miljövänlig bekämpning av ogräs och färgsanering blir de både mobila och effektiva alternativ eller komplement till befintliga alternativ. De är väl lämpad för de ofta krävande nordiska förhållandena, och har visat sig vara oerhört effektiva och samtidigt unikt skonsamma mot såväl människor och djur som miljö och natur.

Effektiv kemikaliefri ogräsbekämpning

Vi kan erbjuda lösningar för särskilt effektiv kemikaliefri ogräsbekämpning. Detta sker genom att vi integrerar miljövänlig utrustning som använder sig av vattenbaserad teknik med våra redan beprövade fordon. Resultatet blir ett smidigt fordon som tar hand om ogräs, alger, mossa på samtliga ytor utan att bearbetningen resulterar i en negativ miljömässig inverkan.

Genom att använda sig av högtempererat vatten och lågt tryck så kombineras ett långvarig effektivt resultat med väldigt skonsamt utförande. Därför är detta en lösning som är lämpad för både känsliga ytor och områden präglade av riktigt svår ogrästillväxt.

Miljövänlig klottersanering med eldrivet arbetsfordon

Skonsamt mot växter, djur och människor

Ett vattenbaserat och kemikaliefritt arbetssätt är på alla sätt och vis mer skonsamt. Och man behöver inte oroa sig för negativ inverkan på vare sig miljö, människor eller djur. Därför blir det en naturlig del av ett pågående skifte mot bättre arbetsmiljö och klimatneutrala arbetsmetoder. Då detta sätt att arbeta inte kräver regelbunden tillsats av sanerings- eller rengöringsmedel så blir det även ett på sikt avsevärt mycket mer kostnadseffektivt arbetssätt.

Genom att förena klimatneutralitet med bra resultat och kostnadseffektiv utrustning så motsvarar våra fordon för ogräsbekämpning och klottersanering långsiktigt hållbara lösningar. De kan utan onödig ansträngning göra det enkelt att leva upp till de striktaste miljökrav utan att man i verksamheten behöver offra vare sig produktivitet eller enkelhet.

Eldrivna och miljövänliga lösningar

Genom att anpassa våra befintliga elfordon med särskild utrustning för klottersanering och ogräshantering så kombinerar vi pålitliga fossilfria el-fordon med innovativa ogräsbekämpnings- och saneringslösningar. Detta innebär ett framtidssäkrat alternativ för modern skötsel av offentliga miljöer, parkytor och alla andra områden där det är väsentligt att hålla koll på såväl ogräs som klotter. Kontakta oss så kan vi tillsammans utvärdera förutsättningarna för att säkerställa bästa möjliga alternativ för just era behov.

Publicerades: 13 januari, 2021