Eldrivna servicefordon bidrar till en mer fossilfri industri

De senaste åren har det börjat ställas väldigt hårda miljökrav på de industrier som finns runt om i världen. På många håll diskuteras redan nu en pågående elektrifiering av såväl transportsektorn som industrier. Anledningen är så klart att miljön har blivit en internationell fråga, vars vikt i många fall anses väga tyngre än andra intressen. Det pågår en successiv utfasning av fordon vars drift förlitar sig helt och hållet på fossila bränslen.

Inom industri- och lagerverksamhet har detta skapat ett visst mått av problem. Särskild då många förlitar sig på traditionella fossildrivna fordon för såväl transport som lagerhantering. Och då utbudet av eldrivna fordon ofta är begränsat, så har många upplevt väldiga svårigheter i att anpassa sig till både rådande och kommande miljökrav.

I syfte att förenkla övergången på såväl företagsnivå som i ett större samhällsperspektiv har vi valt att särskilt satsa på elektriska servicefordon för industrier.

Flexibla eldrivna fordon för service och industri

Något som kännetecknar vårt utbud är att fordonen redan i originalutförande är väldigt mångfacetterade. Därför gör de sig väl lämpade som arbetsfordon inom såväl traditionella industrier som övriga verksamheter där flexibla fordon är ett måste.

De kan både ersätta och komplettera arbetsfordon som används för underhåll och reparation, lagerhållning, interntransport och många liknande uppgifter. Detta gör att de både blir ett smart val för den som vill utöka befintlig fordonspark som den som vill minska användandet av fossila bränslen inom verksamheten.

I tider då många förespråkar en övergång till fossilfritt, så är vi stolta över att kunna tillhandahålla fordon som verkligen tål att jämföras med traditionella arbetsfordon. Det gör att våra fordon inte bara är eldrivna, utan även är ett bra val i sin egen rätt. Så även om fossilfri eldrift inte är en del av er nuvarande företagsstrategi, så är det ändå värt att överväga våra eldrivna servicefordon då de helt enkelt är praktiska.

Specialkonstruerade eldrivna fordon för särskilda behov

Något som särskiljer våra fordon är att de är oerhört anpassningsbara, och går att konstruera utifrån särskilda krav, förväntningar och önskemål. I praktiken betyder det att vi kan se till så att ni får fordon som har de särskilda egenskaper och specifikationer som krävs för att användas i de allra mest nischade verksamheter.

I tider då det pågående skiftet till fossilfritt inom industrier ofta skapar problem till följd av bristen på eldrivna arbetsfordon vars utförande motsvarar de fordon många kommit att förlita sig på, så är specialkonstruerade och anpassade eldrivna arbetsmaskiner i många fall ett uppskattat alternativ.

Vi ser fram emot att ni kontaktar oss så kan vi säkerställa att er egen övergång till helt eller delvis fossilfri industri blir så enkel som möjligt.

Publicerades: 1 februari, 2021