Körkortskrav för eldrivna arbetsfordon

Vilka körkortskrav gäller för våra eldrivna fordon?

Många undra vilka körkortskrav som egentligen gäller för våra olika eldrivna arbetsfordon. För dig som vill ha svar direkt så kan vi konstatera att det är följande som gäller.

  • AM, A1, och traktorkort: Endast motorredskap klass 2.
  • B-körkort och högre: N1 och motorredskap klass 1 och klass 2.

Men vad är det egentligen som skiljer våra fordon åt när det kommer till behörighet?

Motorredskap klass 2

Begreppet motorredskap innefattar fordon i motorredskapsklasserna 1 och 2. Alla våra fordon faller däremot inom klass 2, vilket innebär att de är konstruerade för att som högst framföras i hastigheter motsvarande 30 kilometer i timmen. Detta betyder även att behörighetskraven inte är lika höga som för övriga fordon.

  • AM-körkort, A1-körkort eller traktorkort.
  • B-körkort eller högre.

Dessa motorredskap har blivit populära för att de är relativt sett billiga när det kommer till såväl drift som försäkringskostnader, samtidigt som de kan dra släp upp till 1000 kg, vilket är en förhållandevis betydande vikt.

N1

N1 är en Europarättslig benämning på fordon där fordonsvikten och släpets gemensamma vikt aldrig får överstiga 3,5 ton. I vissa sammanhang har dessa fordon kommit att kallas för paket- eller specialbil.

  • B-körkort eller högre krävs för N1-fordon.

Eftersom N1-klassen kategoriseras som bil så krävs B-körkort eller högre för att man lagligen ska kunna framföra dessa fordon. De har blivit populära för att de får framföras på allmän väg och möjliggör högre maxhastighet än motorredskap, samt kan dra förhållandevis stora släp.

Oregistrerade motorredskap

Ett oregistrerat motorredskap är ett motorredskap som inte är trafikförsäkrat och saknar de förutsättningar som krävs för att köras längre sträckor på vägar. Samtidigt som det inte krävs något körkort för att köra dem, så har de väldigt begränsade användningsområden. Vill man använda dem för att köra släp, transportera gods eller personer så behöver man nämligen nästan alltid registrera dem först. Åkgräsklippare anses ofta vara ett typexempel på just oregistrerade motorredskap.

Var kan man köra våra fordon?

Ett registrerat motorredskap eller N1-fordon får inte framföras på cykel- eller gångvägar. Deras användningsområde blir primärt på vägar och de markområden där arbete ska utföras.

Publicerades: 25 januari, 2021