Våra senaste nyheter

I omställningen till elfordon kommer Sveriges kommuner spela en avgörande roll

Senast år 2045 är det tänkt att Sverige inte längre ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Ett mål som i praktiken innebär att våra utsläpp av växthusgaser...

Publicerades: 11 februari, 2021

Miljökrav för arbetsfordon: En viktig fråga

Det är minst sagt föränderliga tider när det kommer till industrier, arbetsfordon och framtida förväntningar gällande klimatneutrala verksamheter. När det gäller...

Publicerades: 8 februari, 2021

Elektriska servicefordon för industrier

Eldrivna servicefordon bidrar till en mer fossilfri industri

De senaste åren har det börjat ställas väldigt hårda miljökrav på de industrier som finns runt om i världen. På många håll diskuteras redan nu en pågående elektrifiering...

Publicerades: 1 februari, 2021

Vilka körkortskrav gäller för våra eldrivna fordon?

Många undra vilka körkortskrav som egentligen gäller för våra olika eldrivna arbetsfordon. För dig som vill ha svar direkt så kan vi konstatera att det är följande...

Publicerades: 25 januari, 2021

Eldriven transportbil med flak

Eldrivna transportbilar och den stora elektrifieringen av transportsystemet

Transportsektorn står inför omvälvande förändringar. Samtidigt som den är en av de snabbast växande branscherna såväl i Sverige som på internationellt håll, så...

Publicerades: 19 januari, 2021

Elfordon för klottersanering och ogräsbekämpning

Miljövänlig ogräsbekämpning och klottersanering med elfordon

Ett klimatneutralt och i bästa fall miljövänligt förhållningssätt är något som numera måste vara en del av alla verksamheter. Oavsett om det handlar om offentlig...

Publicerades: 13 januari, 2021

Elfordon som laddas

Den pågående övergången till elfordon

Det är minst sagt omvälvande tider. Och detta märks inte minst när det kommer till elfordon. På bara några få år så har antalet laddbara fordon i Sverige ökat exponentiellt....

Publicerades: 4 januari, 2021

Effektiv och miljövänlig grönyteskötsel med batteridrivna redskap

Parkskötsel och trädgårdsskötsel är ett givet inslag i såväl kommunal som privat verksamhet. Denna sorts skötsel kännetecknas av att man genom noggrann vård av grönytor...

Publicerades: 21 december, 2020

Elektrisk sopbil för stadskärnor

Smidigare sophämtning med eldriven sopbil

Europa står inför många förändringar; såväl förväntade som helt oanade. En av de saker som nu har diskuterats under en längre tid är hur man i framtiden ska förhålla...

Publicerades: 14 december, 2020

En golfbil med flak? Nej våra eldrivna arbetsfordon är raka motsatsen

Bakom begreppet golfbil så döljer det sig mer än man kanske kan tro. Trots att det används som en sorts allmän benämning på ett litet smidigt fordon som ofta används...

Publicerades: 7 december, 2020