Regeringen satsar på laddinfrastruktur

Miljardsatsning på laddinfrastruktur i Sverige

Nyligen kom nyheten om att regeringen planerar att satsa 1,4 miljarder på att bygga ut den svenska laddinfrastrukturen. Detta inom ramen för det som kallas för Klimatklivet. Nu är det även klart att man utöver de 1,4 miljarderna planerar att satsa ytterligare 2,6 miljarder kronor som bland annat kommer att gå till utbyggnaden av publika laddstationer. Medlen kommer även att användas till satsningar på vätgasstationer i Sverige.

Enligt Sveriges infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson görs satsningen för att elbilar och elektriska fordon ska vara ett alternativ för boende i Sverige, oavsett om man bor och verkar i städer eller på landsbygden. Genom satsningen hoppas regeringen att kunna minska utsläppen som härrör från fordon och kunna nå de uppsatta klimatmålen. Man hoppas även kunna förbättra tillgången i Sverige på laddinfrastruktur samt öka laddkapaciteten i hela landet.

Förhoppningen är att medlen kommer att säkra laddinfrastruktur i alla delar av landet och för alla typer av fordonsslag. De medel som är avsatta inom Klimatklivet går till största del till både lätta och tunga fordon. Övriga satsningar ska i högre grad riktas mot att bygga infrastruktur för tyngre fordon på våra vägar och komma åt de vita fläckar som fortfarande finns på kartan.

Under Regeringens presskonferens valde Sveriges infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson att lyfta fram hur viktigt det är med rätt förutsättningar och god laddinfrastruktur om vi vill elektrifiera även tunga transporter. Inledningsvis kommer man att fokusera på regionala transporter när man bygger ut laddinfrastrukturen. Tanken är att dessa successivt kommer att bilda sammanhängande stråk i hela landet. Man väljer även att lägga extra krut på att bygga laddmöjligheter på kajer och i hamnar. Detta eftersom dessa områden anses särskilt viktiga när det kommer till godstransporter.

I samma veva har regeringen meddelat att man slopar klimatbonusen för elbilar. Anledningen enligt regeringen är att kostnaden för att köra en klimatbonusbil nu börjar att bli jämförbar med vad det kostar att äga och köra en fossildriven bil. En delförklaring kan även vara att klimatbonusen de facto har blivit kostsam för staten den senaste tiden. Inte minst eftersom hälften av alla nya bilar som kommer ut på marknaden idag kvalificerar sig för en klimatbonus.

Publicerades: 8 november, 2022