Så påverkas batterikapaciteten på vintern

Så påverkas batterikapaciteten i ditt elektriska fordon av kallt väder

Det är inte bara bilens vindrutor som påverkas när vintern kommer till Sverige. Även batteriet i ditt elektriska fordon påverkas av låga temperaturer. Inte minst när det kommer till laddtid och räckvidd.

Ett batteri i ett elektriskt fordon är oftast som mest effektivt när temperaturen befinner sig över 20 grader. Som vi alla vet är det inte alltid sådana temperaturer som gäller här i Norden på grund av vårt geografiska läge.

Laddtid och laddningsnivå

Det är flera faktorer som bestämmer hur lång tid det tar att ladda ditt elektriska fordon eller din elbil när det råder minusgrader – inte minst vilken fordonsmodell du har. Men även temperaturen ute och storleken på batteriet är viktiga faktorer för att förstå hur ditt batteri kommer att ladda. Är det 20 minusgrader ute beräknas batteriets totala tillgängliga energi att ligga på cirka 60 procent jämfört med om det hade varit optimala väderförhållanden.

Anledningen till att batteriet i fordonet tar längre tid att ladda när det är kallt har att göra med de elektrokemiska reaktionerna som sker inuti battericellerna. Reaktionerna blir helt enkelt långsammare. Moderna batterier har även så kallade BMS (batterihanteringssystem) som begränsar laddtiden i kallare väder. Detta för att undvika att det uppstår skador på själva batteriet.

Många vet inte att laddningsnivån i batteriet kan ha en påverkan på själva laddningsprestandan. Detta eftersom battericellerna är mer mottagliga vid en låg laddningsnivå. Ett bilbatteri mår som allra bäst när det är laddat mellan 20 och 80 procent. Men att köra ner till 0 procent förkortar både batteriets kapacitet och livslängd. Att hålla den dagliga körningen inom spannet 70–30 procent är idealiskt. 

Det innebär att två elektriska fordon som är identiska och som laddas vid två identiska laddningsstationer ändå kan uppnå olika laddningsprestandan. Detta på grund av olika laddningsnivåer. Man kan därmed ha som grundprincip att om man har en lägre laddningsnivå i början av laddningstillfället kan det faktiskt korta ens laddningstid.

Räckvidd

Även räckvidden hos ett elektriskt fordon påverkas om det är kallt väder, på samma sätt som det kan göra med en bil som drivs med bensin eller diesel. Detta beror på att det behövs mer energi för att att man ska kunna driva fordonet framåt och även ha värmen på inne i kupén.

Turligt nog har många moderna elektriska fordon en lång genomsnittlig räckvidd. Även om man har en minskad batterikapacitet räcker oftast räckvidden för behoven en vanlig dag. Om din bil är uppvärmd eller om du har parkerat den i ett varmgarage när det är dags att påbörja din resa kommer du att ha en räckvidd som är betydligt längre jämfört med om du startar ett elektriskt fordon som står ute i kylan.

Många elektriska fordon har en batterivärmare som kan hjälpa till att hålla batteriet varmt under kalla väderförhållanden. Detta kan hjälpa till att förhindra att batteriet tappar laddning för snabbt och kan också hjälpa till att förlänga batteriets totala livslängd. I våra PRO Litium eldrivna arbetsfordon är batteripacken utrustade med värmeplattor som aktiveras vid laddning när fordonet känner av att batterierna är för kalla. Batterierna förvärms till plusgrader innan laddning skickas in i batterierna.

Publicerades: 1 februari, 2023