Våra senaste nyheter

Batteribrist till eldrivna fordon

Ny rapport flaggar för framtida brist på elektriska fordonsbatterier

En ny rapport pekar på en oro över möjligheten att möta den ökade efterfrågan på batterier till elektriska fordon. Detta trots att det globalt finns planer på att...

Publicerades: 30 april, 2021

Gröna leveranser med eldrivna arbetsfordon

Elektriska arbetsfordon ska ge grönare leveranser i Stockholm

Stockholm är en stad som växer. Faktum är staden har blivit en av de snabbast växande storstadsregionerna i den europeiska regionen. Att det blir fler som väljer att...

Publicerades: 19 april, 2021

Bevattningslösning för parker och grönytor

Eldrivna arbetsfordon med bevattningstank

Parker, trädgårdar och grönytor är en väldigt viktig och uppskattad del av offentligt rum runt om i Sverige. Att sköta dess områden är ett ganska omfattande ansvar...

Publicerades: 9 april, 2021

LFP batterier till elfordon

Ökat råvarupris kan driva på övergången till LFP-batterier

När man pratar om batterier som används i elektriska bilar och elektriska fordon tänker många oftast på litiumjonbatterier. Men faktum är att litium-järnfosfatbatterier...

Publicerades: 6 april, 2021

Så söker du pengar genom Klimatklivet

Satsningen Klimatklivet har funnits i några år och har betalat ut bidrag till både företag och privatpersoner via Naturvårdsverket. Bland annat kan man få pengar för...

Publicerades: 1 april, 2021

Kommande krav på klimatneutralitet

I ett klimatpolitiskt hänseende så har det senaste decenniet varit väldigt omvälvande. Kanske mest talande för utvecklingen är att klimatperspektivet numera ska genomsyra...

Publicerades: 26 mars, 2021

Därför ska man som företag satsa på elektriska fordon

Med tanke på rådande klimatkris och skadorna vi människor åsamkar vår planet är det uppenbart varför elfordon spelar en viktig roll. Men elektriska fordon kan även...

Publicerades: 22 mars, 2021

Fossilfria industrier med eldrivna arbetsfordon

Klimatneutralitet inom industrierna

När det gäller industriproduktion så blev klimatneutralitet ganska nyligen ett begrepp att förhålla sig till. Vad det åsyftar är däremot den klimatpåverkan som sker...

Publicerades: 17 mars, 2021

Eldrivna lastbilar ökar kraftigt

Marknaden för eldrivna lastbilar växer så det knakar

Det skrivs en hel del om elbilar. Men även på lastbilssidan händer det mycket som är värt att uppmärksamma. Förra året lanserade Volvo Lastvagnar ett komplett program...

Publicerades: 15 mars, 2021

Framtidens marknad för eldrivna arbetsfordon ser ljus ut

De tekniska framstegen inom batteritillverkning och elektriska drivlinor i våra fordon är några av de viktigaste faktorerna som driver tillväxten inom elbilsindustrin...

Publicerades: 10 mars, 2021