Batteriutvecklingens påverkan på våra fordon

Påverkar den pågående batteriutveckling våra fordon?

Jag vill svara nej på den frågan. När det gäller kapaciteten har den ingen eller liten påverkan. Våra eldrivna arbetsfordon har en ganska unik position på marknaden. De är inte lika beroende av pågående batteriutveckling som för andra elfordon.

Inom elbilsbranschen råder en ständigt pågående tävling om snabbare laddning och längre räckvidder. Vilket är naturligt då elbilarna i slutändan måste kunna mäta sig med, och även överträffa, fossilbilar. Både vad gäller tillgänglighet, smidighet och det invanda mönstret vi har när vi tankar på en bensinstation.

En vanlig elbil drar som mest batteri när du kör på motorväg och hastigheterna överstiger 70 km/h. Inom vår bransch däremot, går fordonen oftast i 30-50 km/h. De används inom branscher som fastigheter, parkskötsel, kyrkogårdar m.m. där man ofta arbetar inom mer begränsade områden.

Våra fordon är redan anpassade för att dra och frakta tungt. Av den anledningen spelar heller inte storleken eller vikten på batteriet någon större roll.

Sällan eller aldrig sträckkör våra kunder några längre distanser. Vi kan därför anpassa batterierna i våra fordon för att hålla en hel arbetsdag utan att behöva mellanladdas. Våra kunder har ofta 30-40% batterikapacitet kvar efter en arbetsdag.

Men vi följer såklart utvecklingen och är alltid öppna för att förbättra våra produkter. Så här kommer en kort sammanställning över vad som pågår just nu inom batteriutvecklingen.

Kort om nuläget i batteriutvecklingen

  1. Solid State-Batterier: Toyota planerar att lansera solid state-batterier med en räckvidd på 150 mil till 2027. Dessa batterier lovar förbättrad energitäthet och säkerhet, men är fortfarande under utveckling​​.
  2. LFP-Batterier: Stellantis samarbetar med CATL för att satsa på LFP-batterier. Dessa batterier kännetecknas av en lägre kostnad och är säkrare jämfört med traditionella litiumjonbatterier​​.
  3. Natriumjon-Batterier: Northvolt har utvecklat natriumjon-batterier som är fritt från kritiska material och erbjuder en säkrare, kostnadseffektivare och mer hållbar lösning jämfört med nuvarande batteriteknologier​​.
  4. StoreDot’s XFC-Celler: StoreDot utvecklar celler med extremt snabb laddningsteknik, vilket innebär betydande framsteg i laddningshastighet för elfordon​​.

Medan framstegen i batteriteknik är spännande förblir våra arbetsfordon effektiva och tillräckliga med deras nuvarande batterikapacitet. Det som däremot kommer att ha en positiv påverkan är sjunkande batteripriser. Eftersom batteriet har en betydande kostnad i fordonets totalpris kommer framtida lägre inköpspriser även leda till lägre priser för våra fordon.

Publicerades: 23 november, 2023