Bara elbilar i EU från 2035

Alla nya bilar och skåpbilar som registreras i Europa ska vara utsläppsfria senast 2035

Europaparlamentet godkände nyligen formellt en lag som i praktiken förbjuder försäljningen av nya bensin- och dieselbilar i EU från och med 2035. Detta görs i syfte att påskynda övergången till elektriska fordon och för att bekämpa klimatförändringarna.

Europaparlamentets och Europeiska rådets överenskommelse innebär i praktiken att alla nya bilar och skåpbilar som registreras i Europa ska vara utsläppsfria senast 2035. 

Som ett delmål på resan mot nollutsläpp kräver EU:s lagstiftare även att de genomsnittliga utsläppen från nya bilar ska minska med 55 procent fram till 2030 och från nya skåpbilar och lätta lastbilar med 50 procent fram till 2030. 

Avtalet är det första steget mot antagandet av lagstiftningsförslagen “Fit for 55” som kommissionen lade fram i juli 2021, och visar inför COP27 hur EU genomför sina internationella klimatåtaganden på hemmaplan.

– Den här förordningen uppmuntrar till produktion av utsläppsfria och utsläppssnåla fordon. Den innehåller en ambitiös översyn av målen för 2030 och ett utsläppsfritt mål för 2035, något som måste till för att vi ska uppnå klimatneutralitet senast 2050. De här målen ger klara och tydliga besked till bilindustrin och stimulerar innovation och investeringar för biltillverkare. Att köpa och köra utsläppsfria bilar kommer att bli billigare för konsumenterna och en marknad med begagnade fordon kommer att växa fram snabbare. Det gör hållbar körning tillgänglig för alla, säger Jan Huitema från Nederländerna som varit föredragande. 

EU-länderna enades om avtalet med lagstiftarna i oktober förra året, men måste fortfarande formellt godkänna reglerna innan de kan träda i kraft. Det slutliga godkännandet väntas ske i mars.

Anhängarna av lagförslaget hävdar att det kommer att ge de europeiska biltillverkarna en tydlig tidsram för att ställa om sin produktion till utsläppsfria elektriska fordon och elektriska arbetsfordon, samt stimulera investeringar för att motverka konkurrensen från Kina och USA. Detta kommer i sin tur också att stödja EU:s ambitiösa plan att bli en “klimatneutral” ekonomi 2050, med nettonollutsläpp av växthusgaser.

För närvarande är cirka tolv procent av alla nya bilar som säljs i EU elektriska, och konsumenterna rör sig bort från modeller som släpper ut koldioxid i takt med att energikostnaderna och grönare trafikregler slår igenom. Samtidigt vill Kina – världens största bilmarknad – att minst hälften av alla nya bilar ska vara eldrivna, plug-in hybrider eller vätgasdrivna år 2035. 

Lagen antogs i Strasbourg med 340 röster för, 279 röster emot och 21 nedlagda röster.

Läs mer här…

Publicerades: 23 februari, 2023