Eldrivna arbetsfordon till Svenska kyrkan i Lidköping

PRO Litium Work Trucks till Svenska kyrkan i Lidköping

Vi har fått glädjen att leverera två stycken eldrivna PRO Litium Work Trucks till Svenska kyrkan i Lidköping för användning inom skötsel av kyrkogården.

Du kan läsa mer om PRO Litium Work Truck här

Svenska kyrkan inledde tidigt sin omställningsresa till en fossilfri fordonspark. Vi har genom åren levererat eldrivna arbetsfordon till församlingar över hela landet. Våra olika modeller av PRO Litium är idag en välbekant syn på kyrkogårdarna. Vi tackar ödmjukast för det fortsatta förtroendet.

#elfordon #svenskakyrkan #lidköping #kyrkogård #fossilfritt

Publicerades: 14 februari, 2023