Svenska bostäder 2 st eldrivna arbetsfordon

Svenska Bostäder utökar med två eldrivna PRO Litium 3800 VAN

AB Svenska Bostäder fortsätter att utöka sin fossilfria fordonsflotta med två stycken eldrivna PRO Litium 3800 VAN för användning inom fastighetsskötsel.

Läs gärna mer om PRO Litium 3800 VAN här

Svenska Bostäder grundades 1944 och ägs av Stockholms stad. Med sina 27 178 lägenheter är de en av Sveriges största bostadsbolag.

Mer information om Svenska Bostäder hittar du här:
https://www.svenskabostader.se/

#elfordon #eldrivet #fossilfritt #bostadsbolag #fastighetsskötsel #stockholm

Publicerades: 8 maj, 2023