Skövdebostäder eldrivna arbetsfordon

Skövdebostäder utökar sin fossilfria fordonsflotta med PRO Litium 3800

Skövdebostäder som sedan tidigare har eldrivna arbetsfordon från E-TRON AB har utökat sin fordonsflotta med ytterligare en PRO Litium 3800. Detta är en del av Skövdebostäders ständigt pågående förbättringsarbete gällande miljö, hållbarhet och effektivitet inom fastighetsskötsel.

I december 2018 gick Skövdebostäder med i Allmännyttans klimatinitiativ som är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet för initiativet är bland annat att deltagande bolag ska vara fossilfria till 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Skövdebostäder bygger, förvaltar och erbjuder hållbara och prisvärda hyresbostäder i Skövde. Det allmännyttiga bostadsbolaget har idag över 5 500 bostäder och cirka 100 anställda. De ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun.

Det levererade fordonet är av modellen PRO Litium 3800 med kombinerat skåp och flak. Ett 100% elektriskt arbetsfordon som är konstruerat med fokus på arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet. Fordonet är utrustat med en stark motor, litiumbatteri och ett robust chassi i rostfritt stål och aluminium.

Leveransen av PRO Litium 3800 till Skövdebostäder är ett bevis på det växande intresset och engagemanget för hållbara lösningar inom fastighetsförvaltning.

Publicerades: 27 november, 2023