Region Gotland beställer eldrivna arbetsfordon

PRO Litium MAX eldrivna arbetsfordon till Region Gotland

Vi har fått glädjen att leverera PRO Litium MAX eldrivna arbetsfordon till Sveriges minsta län – Gotland.
Beställare av fordonet är Region Gotland och den ska användas inom skötsel av park och gata.

Gotland satsar stort på klimatomställning och fordonet är en del i att minska klimatpåverkan enligt den regionala utvecklingsstrategin – Vårt Gotland 2040.

För mer information om våra eldrivna arbetsfordon: https://etron.se/elfordon/nya-elfordon/

Mer information om Region Gotland: https://www.gotland.se/

#gotland #fossilfritt #eldrivet #elfordon #arbetsfordon

Publicerades: 29 augusti, 2022