Eldrivna arbetsfordon till Huge Bostäder

PRO Litium 3800 VAN till Huge Bostäder

Vi har återigen fått förtroendet att leverera eldrivna arbetsfordon till det kommunala bostadsbolaget Huge Bostäder. Leveransen avser PRO Litium 3800 VAN med skåpinredning för användning inom fastighetsskötseln.

Du kan läsa mer om PRO Litium 3800 VAN här

Huge Bostäder AB ägs av Huddinge kommun och har ett fastighetsbestånd bestående av 7929 bostäder samt ett antal lokaler. Bostadsbolaget har som mål att vara helt fossilfria senast 2030.

#huddinge #bostadsbolag #elfordon #arbetsfordon #fossilfritt

Publicerades: 20 februari, 2023