Eldrivet arbetsfordon till Stockholms Stad

PRO Litium 3800 med tanktrailer till Stockholms Stad

Leverans av eldrivna PRO Litium 3800 och en egenutvecklad tanktrailer med bevattningslösning till Stockholms stad och arbetsmarknadsinsatsen “Jobbstart Långholmen” där den ska användas inom parkskötsel.

Läs gärna mer om PRO Litium 3800 här

Publicerades: 7 februari, 2022