Eldrivna lastbilar växer

Marknaden för eldrivna lastbilar växer så det knakar

Det skrivs en hel del om elbilar. Men även på lastbilssidan händer det mycket som är värt att uppmärksamma.

Förra året lanserade Volvo Lastvagnar ett komplett program med eldrivna lastbilar i Europa. Från och med i år kan därmed åkerier i Europa beställa helelektriska versioner av Volvos tunga lastbilar. I praktiken innebär det att Volvo Lastvagnar numera erbjuder ett komplett program med elektriska drivlinor på den europeiska marknaden. Ett avgörande steg på vägen mot målet med fossilfria transporter på våra vägar.

Det har med andra ord hänt en hel del på marknaden för elektriska lastbilar under de senaste åren. Och det är inte bara här i Sverige som företag går i bräschen. Den elektriska lastbilsmarknaden värderades till nästan 20 miljarder amerikanska dollar år 2020, och man förväntar sig en årlig tillväxt på 14,3 procent fram till 2026 enligt en rapport från Mordor Intelligence.

Här spelar inte minst en ökad efterfrågan inom logistiksektorn en stor roll för det ökade intresset för segmentet. Även en minskning av bränsle- och underhållskostnader och statliga incitament för att ta in utsläppsfria fordon är några av de faktorer som driver marknadsutvecklingen. Dessutom kommer stränga utsläppsnormer för kommersiella fordon att tvinga tillverkare att investera i tillverkning av elfordon.

Logistiksektorn vill se mer elektriska arbetsfordon

Elektriska arbetsfordon används idag i flera sektorer, såsom logistik, kommunala verksamheter och liknande områden. Logistiksektorn bidrar stort till många länders tillväxt. E-handelsbranschen – som blir en allt viktigare del av även Sveriges BNP – ställer krav på logistikleverantör att kunna levererar varor prisvärt och samtidigt miljövänligt. Många företag verksamma inom leverans och transport deltar därför aktivt i arbetet med att ersätta fordon med förbränningsmotorer med elektriska diton.

Ett exempel hittar vi i Storbritannien. I februari 2020 startade CEVA Logistics, ett brittiskt logistikföretag, försök med elektriska lastbilar för leverans av varor i centrala London. Två elektriska lastbilar av märket Tevva körs från Dartford till St Thomas NHS Foundation Trust och Guys för att genomföra dagliga leveranser. Ett av många exempel.

Utbrottet av COVID-19-pandemin förväntas ha en märkbar inverkan på marknadstillväxten. Lockdowns i olika länder för att stoppa spridningen av sjukdomen har skapat störningar i försörjningskedjorna och även hos tillverkningsföretag världen över. Efterfrågan har minskat avsevärt när logistikföretagen påverkades av gränsstängningarna. Ändå förväntas efterfrågan på elektriska lastbilar få dragkraft efter att begränsningarna minskat. Regeringarna i flera ekonomier har infört mål för utsläppsminskningar, vilket kommer att öka efterfrågan efter COVID-19. De närmaste åren kan vi förvänta oss massiva investeringar från tillverkare tillgodose den ökande efterfrågan och spela en viktig roll för att driva marknadstillväxten.

Publicerades: 15 mars, 2021