Eldrivna arbetsfordon till Kosterhavets nationalpark 1

Leverans av PRO Litium 3800 till Kosterhavets nationalpark

Vi har fått glädjen att leverera två stycken eldrivna arbetsfordon av modellen PRO Litium 3800 med kombinerat skåp och flak till Länstyrelsen Västra Götaland för användning på Kosterhavets nationalpark.

Kosterhavet är Sveriges första marina nationalpark där du kan besöka naturum, ta en tur i en snorkelled, vandra på öarna, spana efter knubbsälar och mycket mer. Kosterhavets nationalpark består främst av vatten och undervattensmiljöer och ligger i Strömstads och Tanums kommuner. Förutom ett stort vattenområde omfattar nationalparken även delar av Rossö och ett stort antal holmar och skär, framför allt i skärgården sydväst om Koster.

Mer information om Kosterhavet:
https://www.sverigesnationalparker.se/park/kosterhavets-nationalpark/

Mer information om PRO Litium 3800 skåp/flak:
https://etron.se/nya-elfordon/pro-litium-3800/

#elfordon #arbetsfordon #prolitium #kosterhavet #fossilfritt

Publicerades: 5 september, 2022