Eldrivet arbetsfordon till Gavlegårdarna

Leverans av PRO Litium 3800 till Gavlegårdarna

AB Gavlegårdarna har sedan 2018 en 100 procent fossilfri fordonsflotta som nu förstärkts ytterligare. Via HBV-avtalet har vi fått äran att leverera det eldrivna arbetsfordonet PRO Litium 3800 till det kommunala bostadsbolaget.

Gavlegårdarna grundades 1917 och är ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag och har idag cirka 60 procent av alla hyreslägenheter i Gävle kommun.

Kommunen ska vara klimatneutral senast år 2035 vilket omfattar transporter, energi och byggande.

Läs gärna mer om:

PRO Litium 3800 – https://etron.se/nya-elfordon/pro-litium-3800/
Gavlegårdarna – https://www.gavlegardarna.se/

#gävle #elfordon #arbetsfordon #fossilfritt #eldrivet #fastighetsbolag

Publicerades: 6 februari, 2023