Eldrivna arbetsfordon till fastighetsbolaget Poseidon i Göteborg

Leverans av 7 st PRO Litium 3800 till Poseidon

Vi har fått äran att leverera 7 st PRO Litium 3800 till fastighetsbolaget Bostads AB Poseidon i Göteborg för användning inom fastighetsskötseln.


Poseidon är ett av Sveriges största bostadsbolag med sina 60 000 hyresgäster och förvaltar 27 300 lägenheter. Bostadsbolaget arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan där elektrifiering av fordonsflottan är en viktig del.

Läs mer om PRO Litium 3800 för fastighetsskötsel här

Läs mer om Poseidon här

Publicerades: 27 september, 2021