Eldrivna arbetsfordon till Göteborgs Begravningssamfällighet

Leverans av 6 st PRO Litium Carrier till Svenska Kyrkan

E-TRON AB levererar 6 stycken eldrivna PRO Litium Carrier Work till Göteborgs Begravningssamfällighet. Kyrkogårdsförvaltningen är en av landets största med ca. 118.000 gravar. PRO Litium Carrier Work kommer användas vid den dagliga skötseln av utemiljö vid begravningsplatserna.

Läs mer om PRO Litium Carrier här

Publicerades: 8 december, 2021