Klimatneutrala, fossilfria industrier

Klimatneutralitet inom industrierna

När det gäller industriproduktion så blev klimatneutralitet ganska nyligen ett begrepp att förhålla sig till. Vad det åsyftar är däremot den klimatpåverkan som sker till följd av bränsleanvändning inom industrierna. Och även om de senaste åren har resulterat i drastiska energimässiga förbättringar så står industrier i ett internationellt hänseende för en betydande del av de totala utsläppen.

I och med detta så har det från politiskt håll riktats stor fokus på att industrierna på sikt kommer att behöva genomgå drastiska förändringar och omställningar för att kunna leva upp till de framtida och mer strikta miljökraven.

Därför har många industrier kommit att i allt större utsträckning uppmärksamma faktumet att det redan nu kan behövas prioritera en omställning till klimatneutral drift. Som en viktig del av detta har många industrier valt att prioritera klimatneutral fordon, då just fordonsparken generellt sett står för en väldigt stor del av verksamhetens totala utsläppsnivå. Och att arbets- och verksamhetsmaskiner påverkar klimat, miljö och bidrar till utsläpp av växthusgaser har kommit att uppmärksammas i ett flertal hänseende.

Därför har omställningen till klimatneutrala och energimässigt mer effektiva fordon blivit något som i princip alla industrier numera behöver förhålla sig till. Vad som blivit alltmer tydligt är att det redan nu finns många fördelar med att börja planera för en omställning till fossilfri verksamhetsdrift, och att fossilfria fordon utgör en viktig del av processen.

Pågående klimatinställning ställer krav på fordon

En stor anledning till att diskussionen om klimatomställningen har kommit att kretsa kring industrier är att de i ett allmänt hänseende står för merparten av utsläppen. Sett till olika branscher så är det av naturliga skäl de tunga industrierna, såsom metall- och mineralindustrierna, som står för merparten av de branschrelaterade utsläppen. Men samtliga industrier förenas av faktumet att de förlitar sig på fossila bränslen

Genom att möjliggöra en smidig övergång till klimatneutrala arbetsmaskiner så strävar vi efter att göra det enkelt för alla industrier att redan nu ta de första stegen mot en mer klimatneutral verksamhet. Det gör det enkelt att göra de förändringar som krävs för att på sikt minska utsläppen. Med särskild fokus på fordon kan vi erbjuda ett flertal smidiga alternativ för även riktigt specialiserade ändamål.

Klimatneutrala fordon en realitet redan nu

I vårt breda och varierade utbud av eldrivna arbetsfordon för industrier så hittar ni ett flertal klimatneutrala alternativ som kan såväl ersätta som komplettera befintliga fordon. Vi har valt att fokusera på ett varierat och anpassningsbart utbud för att göra det enkelt för alla industrier som vill ta steget till klimatneutral drift. Redan nu har vi upprättat samarbeten med ett stort antal företag som kommit att erfara att övergången till klimatneutralitet inte nödvändigt behöver vara så omständlig.

Oavsett om ni i dagsläget eller i framtiden planerar att fokusera på klimatneutral drift så ser vi fram emot att kunna hjälpa er att få tillgång på fordon som inte bara är klimatneutrala, utan även kan ersätta befintliga fordon utan att ni behöver kompromissa med resultatet.

Publicerades: 17 mars, 2021